Porady Życie zawodowe 6 mitów na temat umowy-zlecenia
06.06.2018  | 4 min czytania

6 mitów na temat umowy-zlecenia

06.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Zastanawiasz się nad podjęciem pracy na podstawie umowy-zlecenia, ale nie jesteś pewien swoich praw? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć, zanim podpiszesz kontrakt.

Wypełnianie obowiązków na podstawie umowy-zlecenia gwarantuje swobodę, np. w zakresie wyboru miejsca i czasu pracy. Jako zleceniobiorca nie musisz wykonywać poleceń przełożonych – inaczej niż w przypadku umowy o pracę.

7 różnic pomiędzy umową o pracę i umową-zlecenie

Pracując na podstawie umowy-zlecenia, korzystasz z pewnych przywilejów. Nie masz jednak tak szerokich praw, jak pracownicy etatowi. Oto przykładowe mity, które narosły wokół umowy-zlecenia:  

  • Zleceniobiorca ma prawo do urlopu macierzyńskiego

Wykonując zlecenie, możesz opłacać składkę chorobową. Przystępując do ubezpieczenia chorobowego, nabywasz prawo do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie przysługuje przez okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu (20 tygodni). Prawo do tego urlopu mają jednak wyłącznie pracownicy etatowi, zatrudnieni na podstawie przepisów kodeksu pracy.

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?

  • Podczas urlopu macierzyńskiego nie można pracować na podstawie umowy-zlecenia

Podjęcie pracy zarobkowej w okresie urlopu macierzyńskiego nie skutkuje utratą prawa do zasiłku. Możesz np. pracować na rzecz dotychczasowego szefa, ale wyłącznie na podstawie umowy-zlecenia. Aktywność zawodowa nie powinna jednak uniemożliwiać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

  • Odpowiedzialność materialna zleceniobiorcy zawsze jest nieograniczona

Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia odpowiada całym swoim majątkiem za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. Możliwe jest jednak ograniczenie zakresu odpowiedzialności materialnej – poprzez zawarcie stosownego zapisu w umowie lub wykupienie polisy OC.

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  • Klauzula o zakazie konkurencji nie obejmuje zadań wykonywanych w ramach umowy-zlecenia

Zakaz konkurencji dotyczy określonych czynności wykonywanych w życiu zawodowym. Podstawa prawna nie ma znaczenia. Klauzula może być łamana niezależnie od tego, czy podejmiesz dodatkową aktywność jako pracownik etatowy, zleceniobiorca czy przedsiębiorca.

  • Pracując na podstawie kilku umów-zleceń, odprowadzasz składki ZUS wyłącznie od jednej z nich

Przychód uzyskiwany z tytułu każdej z umów-zleceń podlega oskładkowaniu, dopóki nie osiągnie wartości płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. Po przekroczeniu tej granicy odlicza się tylko składkę zdrowotną.

Kilka umów-zleceń a składki ZUS

  • Każdy zleceniobiorca ma prawo do minimalnej stawki godzinowej

Minimalna stawka za godzinę pracy nie przysługuje zleceniobiorcom, którzy samodzielnie decydują o czasie i miejscu swojej pracy oraz uzyskują wynagrodzenie prowizyjne.  

Minimalna stawka godzinowa w roku 2018

Swoboda czy pełnia praw pracowniczych – którą umowę wybierasz?

Oceń artykuł