6 kwestii, o których warto pamiętać, zwalniając się z pracy

Kategoria
Życie zawodowe

Autor wpisu
Pracuj.pl
Kategoria: Życie zawodowe

Chcesz zmienić swoje życie zawodowe? Postanowiłeś odejść z firmy? Zanim zmierzysz się z nowymi wyzwaniami, uporządkuj sprawy w aktualnym miejscu zatrudnienia.  

Przed rozpoczęciem kariery w nowej firmie, warto zadbać o kilka istotnych kwestii. Zanim odejdziesz z pracy:

 • Wybierz właściwy sposób rozwiązania umowy

Porozumienie stron, wypowiedzenie czy rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym? Przed podjęciem ostatecznej decyzji zastanów się, która forma będzie najkorzystniejsza w Twojej sytuacji.

Rozwiązanie umowy o pracę – co należy wiedzieć?

 • Uporządkuj swoje sprawy

Dokończenie zadań powierzonych przez szefa czy wprowadzenie następcy w obowiązki – to przykładowe działania, które trzeba wykonać przed odejściem z pracy. Warto się tym zająć, jeśli chcesz zachować dobre relacje z dotychczasowym pracodawcą i pozostawić po sobie korzystne wrażenie.  

 • Zadbaj o klientów

Nie zapominaj również o relacjach z klientami, którzy powierzyli Ci swoje sprawy. Ważne, by wyjaśnić im, że Twoje odejście nie wpłynie negatywnie na ich relacje z firmą.  

 • Bądź fair wobec pracodawcy

Niezależnie od powodów, dlaczego zrezygnowałeś z pracy, nie wypowiadaj się negatywnie na temat poprzedniego pracodawcy. Jeśli czujesz się pokrzywdzony, możesz szukać sprawiedliwości w sądzie. Unikaj jednak narzekania i rozpamiętywania swoich krzywd w nowej firmie.  

 • Dopełnij formalności

Rozwiązanie umowy wymaga dopełnienia formalności. W przypadku stosunku pracy trzeba np. złożyć wypowiedzenie na piśmie i wykonywać obowiązki przez 2 tygodnie, 1 miesiąc lub 3 miesiące.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

 • Bądź gotowy na nowe wyzwania

Zmiana pracy to duże wyzwanie, któremu może towarzyszyć stres. Łatwiej będzie Ci pokonać trudności, jeśli np. wyznaczysz sobie atrakcyjne cele zawodowe.

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Prawo wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje zarówno Tobie, jak i pracodawcy. Jeśli chcesz odejść, musisz spełnić wymogi formalne, czyli np. wręczyć wypowiedzenie w formie pisemnej.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Informacje, które trzeba zawrzeć w dokumencie, to:

 • Twoje dane,
 • data zawarcia umowy,
 • miejscowość i  data złożenia wypowiedzenia,
 • strony umowy,
 • okres wypowiedzenia,
 • Twój podpis,
 • miejsce na podpis pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy-zlecenia – wzór pisma

Warto wypowiedzieć umowę-zlecenie na piśmie. Dokument podpisany przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę nie pozostawia wątpliwości i zapobiega konfliktom. Przykładowa treść oświadczenia może brzmieć:

Wypowiadam umowę-zlecenie zawartą w dniu… pomiędzy … a … . Przyczyną rozwiązania kontraktu jest…”.   

W wypowiedzeniu powinny znaleźć się również:

  • data i miejsce złożenia dokumentu,
  • dane stron,
  • podpis zleceniobiorcy,
  • miejsce na podpis zleceniodawcy.  

A więc i Ty, sprawdź, czy nie szukasz!

Oceń artykuł


Narzędzia