Porady Życie zawodowe 5 rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych
19.10.2017

5 rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Ryzyko towarzyszące niektórym profesjom wynika m.in. z charakteru podejmowanych działań, warunków pracy, a także z innych czynników groźnych dla zdrowia i życia. Pracodawca, z pomocą eksperta z zakresu BHP, ma obowiązek stworzyć wykaz prac niebezpiecznych. Powinien też zadbać o czynności ochronne.    

Prace szczególnie niebezpieczne – wykaz

Pracodawcy muszą zapewniać zatrudnionym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Mają obowiązek tworzenia i aktualizowania wykazu prac niebezpiecznych, jakie wykonuje się w zakładzie pracy. Muszą również dostarczyć niezbędne środki bezpieczeństwa i określić procedurę postępowania w razie wypadku. Ignorowanie obowiązków w zakresie BHP stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym.  

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971290844) wymieniono 5 rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych:

  1. roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
  2. prace na wysokości,
  3. prace w zamkniętych pomieszczeniach,
  4. prace z użyciem materiałów niebezpiecznych,
  5. prace określone jako szczególnie niebezpieczne, które zawierają odrębne przepisy BHP albo w instrukcjach obsługi urządzeń oraz prace wykonywane w trudnych warunkach, uznane przez pracodawcę za szczególnie niebezpieczne.

Przepisy BHP - zakres obowiązków pracodawcy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP nie ograniczają się wyłącznie do stworzenia wykazu prac niebezpiecznych. Zatrudniający musi również podejmować działania eliminujące lub redukujące poziom ryzyka, jaki towarzyszy wykonywaniu określonych czynności. Do jego zadań należy np. wyznaczenie osób, które będą czuwać nad pracownikami wykonującymi pracę niebezpieczną. Pracodawca ma obowiązek modernizować stanowiska pracy. Wykorzystywanie nowoczesnych, posiadających atesty maszyn zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych wypadków przy pracy. Istotne jest również poinformowanie pracowników o ryzyku związanym z wykonywaniem określonej pracy i zapewnienie dostatecznych środków ochrony osobistej.  

Prace niebezpieczne dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Wykaz prac, których nie powinny wykonywać pracownice w ciąży lub karmiące dziecko piersią, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000796). Ciężarne pracownice nie mogą m.in. dźwigać przedmiotów ważących więcej niż 3 kg, a także pracować w pozycji wymuszonej. Dopuszczalny łączny czas wykonywania przez nie pracy w pozycji stojącej to 3 godziny w trakcie jednej zmiany. W pozycji stojącej mogą spędzać jednorazowo 15 minut. Po upływie tego czasu przysługuje im 15 minut przerwy. Ciężarne, które zajmują stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, mogą pracować maksymalnie 8 godzin na dobę. Po 50 minutach pracy następuje 10-minutowa przerwa, która jest wliczana do czasu pracy.   

Oceń artykuł