Porady Życie zawodowe 5 korzyści z zawarcia umowy o pracę
17.04.2018  | 5 min czytania

5 korzyści z zawarcia umowy o pracę

17.04.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

Zależy Ci na stabilności zatrudnienia i prawie do płatnych urlopów? Wybierz umowę o pracę. Warto wiedzieć, że taka forma zatrudnienia może mieć też minusy, szczególnie jeśli zależy Ci na swobodzie decydowania o tym, gdzie i kiedy pracujesz.

Co zyskujesz na etacie?

Podjęcie aktywności zawodowej na podstawie umowy o pracę niesie ze sobą korzyści, takie jak np.:

  • Stabilność zatrudnienia

Zawarcie umowy na czas nieokreślony skutkuje tym, że pracodawca musi odpowiednio uzasadnić wypowiedzenie i uzyskać zgodę związków zawodowych, by zwolnić Cię z pracy.

Umowa na czas nieokreślony – najważniejsze informacje

  • Prawo do urlopów pracowniczych

Jako pracownik etatowy korzystasz z urlopów: wypoczynkowego, na żądanie, okolicznościowego, macierzyńskiego, wychowawczego itd. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych nie gwarantuje takich przywilejów.

  • Prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

Okres przepracowany na podstawie umowy o pracę wlicza się do stażu pracy, od którego zależy prawo do emerytury oraz innych świadczeń. Wykonując obowiązki w ramach etatu, podlegasz również ubezpieczeniu chorobowemu, co gwarantuje Ci prawo do zasiłków, np. macierzyńskiego.

  • Ochrona przed zwolnieniem

Ciąża, choroba, urlop wypoczynkowy oraz inne usprawiedliwione nieobecności – to okoliczności, które sprawią, że nie otrzymasz wypowiedzenia. Pracodawca może zaproponować jedynie rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub zerwać ją ze skutkiem natychmiastowym (o ile wystąpią odpowiednie przesłanki).

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy – konsekwencje

  • Okres wypowiedzenia

Wykonywanie obowiązków na podstawie umowy o pracę sprawia, że nie tracisz pracy z dnia na dzień. Korzystasz z okresu wypowiedzenia, który zależy od tego, jak długo jesteś zatrudniony u danego pracodawcy. W tym czasie przysługuje Ci wynagrodzenie.  

Prawa pracownika w zależności od rodzaju zatrudnienia

Co tracisz na etacie?

Umowa o pracę posiada również cechy, które można uznać za wady, np.:

  • Utrata swobody w zakresie wyboru miejsca i pracy

To, gdzie i kiedy wykonujesz obowiązki w ramach etatu, wynika z treści umowy o pracę i zależy od decyzji pracodawcy.

  • Brak prawa do samodzielnego decydowania o tym, czy wykonać określone zadanie

Przedsiębiorca, z którym zawarłeś umowę o pracę, ma prawo wydawać Ci polecenia służbowe. Mogą dotyczyć np. wyjazdu w delegację.

Umowa na czas określony – wady i zalety

Umowa-zlecenie a umowa o pracę

Pomiędzy stosunkiem pracy a wykonywaniem obowiązków na podstawie umów cywilnoprawnych występują istotne różnice. Jako zleceniobiorca nie masz obowiązku np. wypełniać poleceń zleceniodawcy.

Masz prawo wnioskować o ustalenie stosunku pracy, jeśli:

  • realizujesz zadania określonego rodzaju;
  • pracodawca narzuca Ci miejsce i porę pełnienia obowiązków;
  • wykonujesz polecenia zwierzchnika.

Jak ustalić stosunek pracy?

Stabilność zatrudnienia, nowoczesny sprzęt, a może atmosfera – co jest dla Ciebie ważne w pracy?

Oceń artykuł