Porady Życie zawodowe 4 objawy nepotyzmu w pracy
19.07.2018  | 4 min czytania

4 objawy nepotyzmu w pracy

19.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Nepotyzm to faworyzowanie pracowników spokrewnionych lub zaprzyjaźnionych z pracodawcą. Jeśli w firmie dochodzi do dyskryminacji, szef nie docenia Twoich starań i kwalifikacji do pracy na danym stanowisku, a nagradza wyłącznie członków własnej rodziny – możesz zgłosić sytuację do sądu pracy.

Co to jest nepotyzm?

Gdy w pracy traktujemy członków rodziny lepiej od innych osób z powodu bliskiego pokrewieństwa, np. nie zwracamy im uwagi na złe zachowanie, to mamy do czynienia z nepotyzmem. Umiejętności lub kwalifikacje pracowników schodzą na drugi plan, a najważniejsze stają się w pracy powiązania rodzinne lub znajomości. Nepotyzm w pracy to forma korupcji, podobnie jak kumoterstwo.

Co można uznać za nepotyzm w pracy:

  • Zatrudnianie członków rodziny

O ile w przypadku firm rodzinnych zatrudnianie bliskich osób jest uzasadnione, o tyle większe przedsiębiorstwa lub korporacje powinny z rozwagą podejść do tej kwestii. Idealny kandydat do pracy posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejętności oraz wymagane na danym stanowisku wykształcenie. Gdy pracodawca – zamiast zwrócić uwagę na osobę o odpowiednich zdolnościach i wiedzy - zatrudnia kogoś z rodziny, kto nie ma pojęcia o obowiązkach służbowych, to mamy do czynienia z nepotyzmem.

  • Zatrudnianie „po znajomości"

Przyjmowanie do pracy znajomych osób, które nie spełniają wymagań rekrutacyjnych, to kolejny objaw nepotyzmu. Niestosowne jest lepsze traktowanie czy też inne warunki zatrudnienia niż w przypadku pozostałych pracowników. Twój szef powinien pamiętać o zasadzie równości i w merytoryczny, konstruktywny sposób oceniać efekty działań wszystkich podwładnych. Dyskryminacja w pracy może być przyczyną złożenia skargi na szefa w sądzie pracy.

Dyskryminacja w miejscu pracy – jak reagować?

  • Popieranie wyborów spokrewnionych osób, nawet jeśli decyzje są niekorzystne i niewłaściwe

W firmie trwa burza mózgów, a pracownicy mają szansę wykazać się i przedstawić swoje sugestie. Gdy jednak Twój pracodawca, pomimo świetnych propozycji i innowacyjnych idei, wybiera mniej korzystne rozwiązania i pomysły pracowników należących do jego rodziny – zastanów się, czy praca w firmie ma sens. Decyzje przełożonego powinny być merytorycznie uzasadnione i poparte mocnymi argumentami. Docenianie zatrudnionych osób wyłącznie z powodu spokrewnienia czy znajomości nie powinno mieć miejsca.

  • Faworyzowanie współpracowników, którzy należą do rodziny i/lub są znajomymi

Jesteś ambitnym pracownikiem, który przynosi firmie realne korzyści? Czekasz na awans, lecz Twój szef traktuje priorytetowo wyłącznie członków własnej rodziny? Faworyzowanie pracowników z powodu pokrewieństwa to nepotyzm. Awanse, podwyżki czy nagrody za efekty pracy - otrzymywane wyłącznie przez znajomych lub rodzinę pracodawcy - również są przejawem dyskryminacji.

Dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia – różnice

Należy oddzielać życie prywatne od zawodowego. W przypadku pracy ze znajomymi lub członkami rodziny jest to utrudnione. Jednak pokrewieństwo lub przyjaźń nie mogą stać się przyczyną niesprawiedliwego i niewłaściwego traktowania pozostałych pracowników. Cały zespół należy postrzegać w równy sposób. Twój pracodawca powinien o tym pamiętać i np. nie awansować osób, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji do pracy na danym stanowisku.

Oceń artykuł