Porady Życie zawodowe 26 dni urlopu – sprawdź, od kiedy możesz liczyć na długi wypoczynek!
14.01.2020  | 5 min czytania

26 dni urlopu – sprawdź, od kiedy możesz liczyć na długi wypoczynek!

14.01.2020  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3.92)

Brakuje Ci energii, a w biurze potrafisz myśleć wyłącznie o wolnych popołudniach i weekendach? Skorzystaj z urlopu, zanim dopadnie Cię wypalenie zawodowe. Przy odpowiednim stażu otrzymasz aż 26 dni wolnych. To doskonała okazja, żeby nadrobić podróżnicze i towarzyskie zaległości. Wylicz razem z nami swoje dni urlopowe i znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytania w kwestii wolnego od pracy.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?
• Liczba dni urlopu uzależniona od życiowych wydarzeń
• Kto ustala dni urlopowe i czy można je zaokrąglać?
• Wyliczanie urlopu – 24 dni wolnego, 26 dni urlopu czy 36 dni bez pracy?

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Dostałeś posadę na podstawie umowy o pracę i zastanawiasz się, ile dni urlopu za miesiąc pracy będzie Ci przysługiwać u nowego pracodawcy? Zgodnie z <ahref="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf">art. 154 Kodeksu pracy pracownik, który jest zatrudniony na danym stanowisku po raz pierwszy, zyskuje prawo do urlopu po upływie każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, który przysługuje po przepracowaniu roku. Wszystko zależy więc od tego, jak długo pracownik jest aktywny zawodowo.

Prawo do kolejnych urlopów nabywa się z każdym kolejnym przepracowanym rokiem kalendarzowym. Do tzw. stażu urlopowego zaliczają się nie tylko okresy pracy etatowej, ale również ostatni zakończony etap nauki. Warto pamiętać, że okresy nauki spędzone w poszczególnych placówkach edukacyjnych nie podlegają sumowaniu.

| Najczęstsze pytania o urlop wypoczynkowy

Liczba dni urlopu uzależniona od życiowych wydarzeń

Liczba dni urlopu jest zależna od różnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce w życiu. O zmniejszeniu urlopu decydują m.in.:

• okres korzystania z urlopu wychowawczego,

• okres korzystania z urlopu bezpłatnego,

• okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

• okres odbywania kary pozbawienia wolności,

• okres tymczasowego aresztowania.

| Urlop wypoczynkowy – jak go wyliczyć i gdzie spędzić aktywnie wolny czas?

Istotna jest również informacja, że wszystkie wymienione okresy niewykonywania pracy skutkują zmniejszeniem liczby dni wolnych wyłącznie w przypadku, gdy razem trwają co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy. Wykorzystanie pełnego miesiąca obniża wymiar urlopu o 1/12. Jeśli poszczególne okresy obejmują części miesięcy, za miesiąc uznawane jest łącznie 30 dni, które również skutkują obniżeniem przysługującego urlopu o 1/12. Dni urlopowe bywają też uzależnione od następujących wydarzeń w życiu pracownika. To np.:

• okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

• czas prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego,

• czas, za który przysługuje odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

| Wypowiedzenie umowy. Czy należy się odprawa?

Kto ustala dni urlopowe i czy można je zaokrąglać?

Plan urlopowy zostaje ustalony przez pracodawcę, który przedstawia go pracownikom po otrzymaniu od nich wniosków o dni wolne i przeanalizowaniu, czy ich nieobecność nie zakłóci normalnego toku pracy. Bierze się w nim pod uwagę zarówno urlopy bieżące, zaległe, jak i uzupełniające, rozliczając w pierwszej kolejności niewykorzystane w poprzednim roku kalendarzowym wolne dni.

Termin ustalony wcześniej w planie urlopowym może zostać zmieniony na odpowiednio uargumentowany wniosek pracownika lub pracodawcy, jeśli nieobecność danej osoby spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Jeśli pracownik nie może w ustalonym  dniu rozpocząć wypoczynku z powodu urlopu macierzyńskiego, niezdolności do pracy na skutek choroby lub konieczności odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną – pracodawca ma obowiązek udzielić wolnego w innym terminie.

Zdarzają się sytuacje, w których pracodawca udziela pracownikowi zaległego urlopu, nawet jeśli ten nie wyraża na to zgody. Obowiązkiem pracodawcy określonym bezwzględnie w Kodeksie pracy jest bowiem zapewnienie pracownikowi odpowiedniego czasu na wypoczynek. Pracownik natomiast nie może odmówić wykorzystania urlopu udzielonego mu na mocy prawa.

| Kto ustala terminy urlopów wypoczynkowych?

Wyliczanie urlopu – 24 dni wolnego, 26 dni urlopu czy 36 dni bez pracy?

Dokładnie 24 dni urlopu przysługują osobom, które w trakcie roku kalendarzowego zmieniają wymiar etatu. Przykładem może być przejście pracownika pełnoetatowego z 10-letnim stażem pracy na pół etatu w związku z sytuacją rodzinną lub innymi zobowiązaniami. W takim wypadku wymiar jego urlopu wynosi właśnie 24 dni.

Mniejszy wymiar urlopu może zostać przyznany także pracownikom zmieniającym pracę w ciągu roku, kiedy przerwa między jednym a drugim zatrudnieniem trwa dłużej niż miesiąc. W każdym z miejsc jego pracy przysługują dni urlopu wyliczane proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

| Dłuższy urlop – kto ma do niego prawo?

Staż urlopowy pracy wynoszący 10 lat lub więcej uprawnia do korzystania z 26 wolnych dni. Konieczne jest udokumentowanie okresów pracy i nauki. W tym celu przedstawia się np. świadectwa pracy i dyplom ukończenia szkoły.

Niepełnosprawni pracownicy korzystają nie z 20 lub 26, ale z 30 lub 36 dni wolnych. Prawo do urlopu w dodatkowym wymiarze przysługuje im automatycznie – nie muszą składać dodatkowych dokumentów itd. Wystarczy, że złożą wniosek urlopowy, w którym określą preferowany termin, w jakim chcieliby skorzystać z dni wolnych.

| 7 oznak, że należy Ci się odpoczynek

Pamiętaj, że urlop wypoczynkowy nie jest przywilejem, ale obowiązkiem – nie można z niego zrezygnować. Warto jednak odpoczywać nie z przymusu, a z własnej woli, gdyż korzystanie z dni wolnych pozwala cieszyć się pracą. Dobrze jest co najmniej raz w roku zdecydować się na dłuższy, kilkunastodniowy odpoczynek. Przerwa w pracy pozwala zdystansować się od codziennych stresów i kłopotów. Podczas urlopu możesz bez przeszkód rozwijać swoje zainteresowania i zapomnieć o licznych obowiązkach, które na co dzień zaprzątają Twój umysł.

Obejrzyj nasz film i dowiedz się wszystkiego o urlopach!

Oceń artykuł