Porady Życie zawodowe 10 zasad pracy w zespole
25.01.2018

10 zasad pracy w zespole

25.01.2018
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.22)

Umiejętność pracy w grupie to jedna z kompetencji miękkich, które mają szczególne znaczenie dla pracodawców. Chcąc efektywnie działać w zespole, warto m.in. wsłuchiwać się w oczekiwania współpracowników oraz konstruktywnie rozwiązywać problemy i konflikty.

Najważniejsze zasady współpracy w grupie to:

  • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

Zdolność formułowania jasnych wypowiedzi i słuchania komunikatów wysyłanych przez rozmówców – to kompetencja niezbędna niemal w każdym zawodzie. Aby ją rozwijać, warto np. zastanawiać się nad tym, jak współpracownicy mogą interpretować nasze wypowiedzi. Dobrze jest także upewniać się, czy właściwie zrozumieliśmy to, co mieli nam do zakomunikowania.   

  • Realizowanie celów zespołowych

Aby skutecznie pracować w grupie, nie możemy dbać wyłącznie o własny interes. Przyjęcie takiej postawy utrudnia realizację celów, które można osiągnąć dzięki współdziałaniu.

  • Sumienne wykonywanie powierzonych zadań

Zespół pracowników można porównać do maszyny, w której awaria jednej części prowadzi do unieruchomienia całej struktury. Pracując w grupie, musimy rzetelnie i na czas wywiązywać się ze swoich zobowiązań, ponieważ w przeciwnym razie spowodujemy opóźnienia.

  • Uczciwość

Ujawnianie informacji, które nie powinny być znane osobom postronnym czy dyskredytowanie nielubianego członka zespołu – to zachowania uniemożliwiające efektywne wykonywanie zadań.

  • Okazywanie zaufania

Podejrzliwość jest kolejną przeszkodą na drodze do realizacji celów w zespole. Warto dać kredyt zaufania współpracownikom. Nadmierna ostrożność, podejrzliwość i zamknięcie na pozostałych członków grupy utrudnia współdziałanie.  

  • Budowanie przyjaznej atmosfery

O efektach pracy decyduje także jakość stosunków panujących pomiędzy członkami zespołu. Życzliwość, szczerość i chęć niesienia pomocy – to postawa, którą warto przyjmować w środowisku pracy.

  • Bycie otwartym na oczekiwania i sugestie współpracowników

Pracę w grupie utrudniają także despotyczne zachowania i brak pokory. Wspólne cele można osiągnąć wyłącznie dzięki podjęciu dialogu. Kilka osób dostrzega znacznie więcej niż jedna – warto wykorzystywać ten potencjał.  

  • Formułowanie informacji zwrotnych

W efektywnym współdziałaniu pomaga także konstruktywna krytyka oraz udzielanie pochwał. Formułowanie tego typu komunikatów nie leży wyłącznie w gestii liderów. Dobrze, jeśli wszyscy członkowie zespołu wzajemnie się motywują.

  • Branie odpowiedzialności za podejmowane działania

Realizacja przyjętych założeń jest możliwa tylko wtedy, gdy każdy członek grupy angażuje się w przedsięwzięcie. Ważne też, żeby być świadomym konsekwencji własnych decyzji. Nie można przenosić odpowiedzialności na inne osoby lub uwarunkowania, jeśli popełniło się błąd.  

  • Wspólne rozwiązywanie problemów

Jedną z kompetencji umożliwiających współdziałanie jest zdolność pokonywania trudności. Nie warto zniechęcać się, gdy napotykamy przeszkody na swojej drodze.

Oceń artykuł