Porady Życie zawodowe 10 pytań o urlop wychowawczy
25.01.2018

10 pytań o urlop wychowawczy

25.01.2018
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Urlop wychowawczy to uprawnienie przysługujące tylko tym osobom, które mają co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Wykorzystuje się go w całości lub w częściach. Przebywając na urlopie, można podejmować aktywność zawodową, o ile nie koliduje to z opieką nad dzieckiem.

Kwestię urlopu wychowawczego reguluje kodeks pracy. Analizując treść ustawy można znaleźć odpowiedzi na pytania, takie jak:

 • Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego?

Aby zyskać prawo do urlopu, trzeba być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę co najmniej przez 6 miesięcy.

 • Jaki jest maksymalny wymiar urlopu wychowawczego?

Urlop może trwać 36 miesięcy.  

 • Jednorazowo czy w częściach – jak korzystać z przysługujących dni wolnych?

Urlop wychowawczy można wykorzystać w całości lub w kilku częściach – maksymalnie czterech. Należy to zrobić, zanim dziecko ukończy 6. rok życia.  

 • Co zrobić, aby rozpocząć urlop?

Pracownik, który po zakończeniu urlopu rodzicielskiego chce skorzystać z urlopu wychowawczego, musi złożyć wniosek. Ma prawo zrezygnować. Wycofanie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

 • Czy można pracować w trakcie urlopu wychowawczego?

Praca w czasie urlopu jest dopuszczalna, o ile nie uniemożliwia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W trakcie przerwy możemy także założyć działalność gospodarczą lub rozpocząć studia.

 • Czy można przerwać urlop?

Pracownik ma prawo wrócić do pracy wcześniej, niż początkowo zakładał. Aby to zrobić, trzeba złożyć wniosek. Podawanie przyczyny rezygnacji z części wolnych tygodni nie jest konieczne.

 • Czy pracodawca ma prawo odwołać nas z urlopu wychowawczego?

Pracodawca może wezwać nas do pracy, jeśli aktywność zawodowa podejmowana w trakcie urlopu uniemożliwia nam sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 • Czy w trakcie urlopu wychowawczego przysługuje ochrona przed zwolnieniem?

Nie można zwolnić pracownika korzystającego z urlopu.

 • Co się dzieje, gdy w czasie urlopu pracownica zachodzi w kolejną ciążę?

Urlop wychowawczy nie zostaje przerwany w trakcie kolejnej ciąży. W tym okresie pracownica nie może pobierać zasiłku chorobowego, ale po narodzinach dziecka zyskuje prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 • Czy pracownikom korzystającym z urlopu wychowawczego przysługuje specjalny zasiłek?

Urlop wychowawczy najczęściej jest bezpłatny. Dodatek pieniężny należy się tylko wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie nie wynosi więcej niż 674 zł. Może ubiegać się o niego matka, ojciec, a także opiekun prawny lub faktyczny. Maksymalny okres pobierania świadczenia to:

 • 24 miesiące kalendarzowe – w przypadku sprawowania opieki nad jednym dzieckiem;
 • 36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku sprawowania opieki nad większą liczbą dzieci urodzonych przy jednym porodzie;
 • 72 miesiące kalendarzowe – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Urlop wychowawczy – kwota świadczenia

Wysokość dodatku przysługującego w trakcie urlopu wychowawczego to 400 zł. Kwota jest stała – bez względu na to, czy zajmujemy się jednym czy kilkorgiem dzieci. Świadczenie otrzymuje się co miesiąc, razem z zasiłkiem rodzinnym. Dodatkowe informacje: https://empatia.mpips.gov.pl/-/dodatek-z-tytulu-opieki-nad-dzieckiem-w-okresie-korzystania-z-urlopu-wychowawczeg.  

Oceń artykuł