Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta – ABC

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 5/5 (1)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 5/5 (1)

W zamian za pracę w niedzielę lub święto należy się dzień wolny. Jeśli pracodawca nie ma możliwości, by go udzielić, musi przyznać dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej. Osobom zatrudnionym w systemie czasu pracy weekendowej nie przysługują dodatkowe formy rekompensaty.   

Dzień wolny za święto

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) podstawowa forma rekompensaty za pracę w niedzielę lub święto to dzień wolny. Należy się cały dzień, nawet jeśli wymiar czasu pracy w święto wynosił 5 godzin. Pracodawca ma obowiązek udzielić go w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po przepracowanej niedzieli. Jeśli przyznanie rekompensaty wcześniej jest niemożliwe, można przedłużyć termin udzielenia dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego.

Święta wolne od pracy to:

 • Nowy Rok,
 • Święto Trzech Króli,
 • Wielkanoc,
 • Poniedziałek Wielkanocny,
 • Święto Pracy,
 • Święto Konstytucji 3 Maja,
 • Zielone Świątki,
 • Boże Ciało,
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • Wszystkich Świętych,
 • Narodowe Święto Niepodległości,
 • Boże Narodzenie,
 • Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Dodatek pieniężny za pracę w niedziele i święta

Gdy pracodawca nie może zapewnić nam dodatkowego dnia wolnego, to ma obowiązek wypłacić dodatek za każdą przepracowaną godzinę. Jego wysokość to 100% stawki godzinowej – niezależnie od tego, czy niedziela była dla nas dniem pracy wynikającym z harmonogramu, czy pracowaliśmy ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy.   

Praca w święta a godziny nadliczbowe

Dzień wolny przyznaje się za przepracowanie 8 godzin w niedzielę lub święto. Jeśli wymiar czasu pracy był większy, za każdą kolejną godzinę przysługuje wynagrodzenie i dodatek w wysokości 100% stawki. Za niedzielę lub święto uznaje się całą dobę rozpoczynającą się o godz. 6:00 i kończącą się o 6:00 kolejnego dnia. Pracodawca może ustalić inny przedział czasowy w regulacjach wewnątrzzakładowych. Jeśli udzielenie dnia wolnego jest niemożliwe, pracownik otrzymuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Weekendowy system czasu pracy

Osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze godzin, w ramach systemu pracy weekendowej, może wykonywać swoje obowiązki wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W odniesieniu do takich pracowników możliwe jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Zatrudnieni w ramach weekendowego systemu czasu pracy nie mają prawa do dodatkowej rekompensaty za pracę w niedziele lub w godzinach nadliczbowych. Co najmniej raz na 4 tygodnie powinni korzystać z niedzieli wolnej od pracy.

Grupy uprzywilejowane

Pracy w niedziele i święta nie mogą podejmować ciężarne, pracownicy młodociani oraz rodzice opiekujący się dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia. Osoby niepełnosprawne mają prawo wykonywać pracę w dni wolne, jeśli uzyskają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań. Praca w dni ustawowo wolne jest dozwolona:

 • gdy zachodzi konieczność prowadzenia akcji ratowniczej;
 • w ruchu ciągłym lub przy pracy zmianowej;
 • w transporcie i komunikacji;
 • przy pilnowaniu mienia i ochronie osób;
 • w rolnictwie i hodowli.

Oceń artykuł


Narzędzia