Wynagrodzenie na akord

Kategoria
Z 偶ycia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena tre艣ci 5/5 (2)
Ocena tre艣ci 5/5 (2)

W艣r贸d podstawowych form wynagrodzenia wymienia si臋: czasow膮, premiow膮, prowizyjn膮 i akordow膮. W pracy na akord licz膮 si臋 osi膮gane wyniki, za kt贸re otrzymujemy wyp艂at臋. Sama obecno艣膰 w miejscu wykonywania obowi膮zk贸w nie zapewnia nam prawa do pensji.

Praca akordowa 鈥 kodeks pracy

Z kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) wynika, 偶e miesi臋czne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o prac臋 nie mo偶e by膰 ni偶sze ni偶 minimalna pensja krajowa. Dotyczy to r贸wnie偶 os贸b pracuj膮cych na akord.

System akordowy wprowadza si臋 najcz臋艣ciej na stanowiskach produkcyjnych lub robotniczych. Dzieje si臋 tak dlatego, 偶e mo偶na stosunkowo 艂atwo zmierzy膰 efekty wykonywania pracy. Istniej膮 dwa rodzaje akord贸w: czasowy i od sztuki. Formy r贸偶ni膮 si臋 ze wzgl臋du na ustalane normy 鈥 czas niezb臋dny na wykonanie okre艣lonej czynno艣ci lub liczb臋 produkt贸w, jakie nale偶y wykona膰 w ci膮gu jednej godziny. 聽

P艂aca akordowa – oblicz pensje

Wysoko艣膰 wynagrodzenia osoby pracuj膮cej na akord zale偶y od stawki godzinowej, normy i rezultat贸w pracy. Normy mog膮 ulec zmianie, np. wtedy, gdy w zak艂adzie pojawi膮 si臋 nowe maszyny, umo偶liwiaj膮ce szybsze wykonywanie zada艅. Pracodawca musi powiadomi膰 pracownik贸w o modyfikacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nie mo偶na podwy偶sza膰 norm tylko dlatego, 偶e pracownicy wywi膮zuj膮 si臋 ze swoich zada艅 szybciej.

Istnieje kilka form p艂acy akordowej:

  • akord prosty 鈥 ka偶de dzia艂anie przekraczaj膮ce norm臋 identycznie p艂atne,
  • akord progresywny 鈥 kolejne operacje p艂atne coraz wy偶ej,
  • akord degresywny 鈥 kolejne dzia艂ania p艂atne ni偶ej,
  • akord z premi膮,
  • akord zrycza艂towany 鈥 wysoko艣膰 wynagrodzenia ustalona z g贸ry,
  • akord zespo艂owy 鈥 wysoko艣膰 pensji uzale偶niona od wynik贸w osi膮ganych przez grup臋 pracownik贸w.

Systemy czasu pracy – system akordowy

Osoby pracuj膮ce na akord obowi膮zuj膮 takie same normy czasu pracy, jak pozosta艂ych pracownik贸w zatrudnionych na podstawie umowy o prac臋. Dobowa norma wynosi 8 godzin, a tygodniowa 鈥 40. Wykonywanie obowi膮zk贸w w nadgodzinach, w dni wolne oraz w nocy skutkuje wzrostem wynagrodzenia, je艣li pracodawca nie mo偶e udzieli膰 pracownikowi dnia wolnego.

Praca na akord 鈥 wynagrodzenie urlopowe

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac臋, kt贸ra otrzymuje wynagrodzenie akordowe, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze okre艣lonym w kodeksie pracy (dzia艂 VII). Aby obliczy膰 wysoko艣膰 pensji otrzymywanej w trakcie dni wolnych, nale偶y uwzgl臋dni膰 wynagrodzenie akordowe i premi臋 regulaminow膮. Podstaw臋 wynagrodzenia dzieli si臋 przez liczb臋 godzin przepracowanych w okresie nie d艂u偶szym ni偶 12 miesi臋cy. Uzyskany wynik mno偶y si臋 przez liczb臋 godzin, jakie pracownik przepracowa艂by, gdyby nie korzysta艂 z urlopu. 聽Szczeg贸艂owe zasady dokonywania oblicze艅 zosta艂y okre艣lone w tzw. rozporz膮dzeniu urlopowym. Dokument mo偶na znale藕膰 w Internetowym Systemie Akt贸w Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970020014. 聽聽聽

Akord a umowa zlecenie

Akordowa forma wynagradzania mo偶e dotyczy膰 tak偶e zleceniobiorc贸w, kt贸rym za prac臋 nale偶y si臋 minimalna stawka godzinowa. Pracownik otrzymuje wyr贸wnanie, je艣li jego p艂aca jest ni偶sza ni偶 13 z艂 brutto za godzin臋. 聽

Oce艅 artyku艂


Narz臋dzia