Warunki szkodliwe i szczeg贸lne w pracy

Kategoria
Z 偶ycia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena tre艣ci 4/5 (5)
Ocena tre艣ci 4/5 (5)

Praca w warunkach szkodliwych mo偶e prowadzi膰 do choroby zawodowej. Pracodawca ma prawo (nie obowi膮zek) przyzna膰 z tego tytu艂u specjalny dodatek do pensji. Jest zobowi膮zany kierowa膰 pracownika na cz臋stsze badania lekarskie. Wykonywanie zada艅 zawodowych w warunkach szczeg贸lnych uprawnia pracownika do przej艣cia na wcze艣niejsz膮 emerytur臋.

Warunki szkodliwe – ZUS

Warunki szkodliwe (warunki szczeg贸lne) dzieli si臋 na:

 • fizyczne (temperatura, ha艂as),
 • chemiczne (substancje rakotw贸rcze, dra偶ni膮ce, uczulaj膮ce lub toksyczne),
 • biologiczne (wirusy, bakterie, grzyby).

Pracodawca jest zobowi膮zany chroni膰 podw艂adnego, nara偶onego na czynniki, kt贸re mog膮 prowadzi膰 do powstania choroby zawodowej. Powinien d膮偶y膰 do poprawiania warunk贸w pracy i kierowa膰 podw艂adnego na badania profilaktyczne. Mo偶e przyzna膰 zatrudnionemu specjalny dodatek do wynagrodzenia, je艣li wynika to z regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania. Pracownikowi, u kt贸rego zdiagnozowano chorob臋 zawodow膮, przys艂uguj膮 艣wiadczenia z ZUS. List臋 chor贸b uprawniaj膮cych do pobierania rent, zasi艂k贸w itd. publikuje Rada Ministr贸w.

Definicj臋 warunk贸w szkodliwych oraz obowi膮zki pracodawcy zawieraj膮 przepisy BHP, np. w rozporz膮dzeniu MPiPS w sprawie og贸lnych przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy. Dokument jest dost臋pny w Internetowym Systemie Akt贸w Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971290844. 聽

Praca w szczeg贸lnych warunkach

Aby przej艣膰 na wcze艣niejsz膮 emerytur臋, pracownik musi przynajmniej przez 15 lat wykonywa膰 prac臋 w szczeg贸lnych warunkach lub o szczeg贸lnym charakterze (dzia艂ania wymagaj膮ce doskona艂ej sprawno艣ci psychofizycznej). Rodzaje prac zosta艂y wskazane w za艂膮czniku do ustawy o emeryturach pomostowych. Dokument mo偶na znale藕膰 w Internetowym Systemie Akt贸w Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082371656.

Praca w szczeg贸lnych warunkach:

 • bezpo艣rednio przy przer贸bce mechanicznej albo wzbogacaniu w臋gla lub rud metali;
 • prace udost臋pniaj膮ce lub eksploatacyjne zwi膮zane z urabianiem minera艂贸w skalnych;
 • bezpo艣rednio przy obs艂udze wielkich piec贸w i piec贸w stalowniczych lub odlewniczych;
 • bezpo艣rednio przy kuciu r臋cznym w ku藕niach;
 • przy r臋cznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrob贸w ceramicznych;
 • na statkach 偶eglugi morskiej lub na platformach wiertniczych;
 • bezpo艣rednio przy obr贸bce odwiert贸w w g贸rnictwie otworowym;
 • przy r臋cznym uk艂adaniu na gor膮co powierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych;
 • przy wywozie nieczysto艣ci sta艂ych i p艂ynnych oraz na wysypiskach i wylewiskach nieczysto艣ci.

Praca o szczeg贸lnym charakterze:

 • kontrola ruchu lotniczego;
 • prowadzenie 艣rodk贸w transportu publicznego;
 • nawigowanie statk贸w;
 • ratownictwo medyczne.

Osoba pracuj膮ca w warunkach szczeg贸lnych lub w szczeg贸lnym charakterze ma szans臋 otrzyma膰 rekompensat臋. Wi臋cej informacji na ten temat mo偶na znale藕膰 na stronie internetowej Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych: http://www.zus.pl/rekompensata-z-tytulu-pracy-w-szczegolnych-warunkach-lub-w-szczegolnym-charakterze. 聽

Oce艅 artyku艂


Narz臋dzia