Umowa na czas nieokreślony – najważniejsze informacje

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 5/5 (1)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 5/5 (1)

Umowa na czas nieokreślony – stanowi gwarancję stabilnego zatrudnienia, pozwala korzystać z różnych przywilejów pracowniczych, a także zwiększa zdolność kredytową osoby pracującej. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Kiedy przysługuje?

W kodeksie pracy wyróżnia się trzy rodzaje umów o pracę:

 • umowa na okres próbny – nie może obowiązywać dłużej niż przez 3 miesiące, jej zawarcie nie jest konieczne;
 • umowa na czas określony – zawierana jest na maksymalnie 33 miesiące;
 • umowa na czas nieokreślony – trzecia umowa zawarta na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Zatrudniający musi spełnić określone warunki, aby ją wypowiedzieć.   

Rozwiązanie umowy

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony – sposoby:

 1. za porozumieniem stron
 2. za wypowiedzeniem (umowę może wypowiedzieć zarówno pracownik, jak i pracodawca),
 3. bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne, które następuje z winy pracownika).

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę pewne ograniczenia odnośnie wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony:

 • pracodawca musi zawiadomić na piśmie zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, podając przyczynę rozwiązania stosunku pracy,
 • konieczne jest podanie uzasadnienia decyzji o wręczeniu wypowiedzenia – powinno być ono dla pracownika jasne, wręczone z dniem wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy

Pracodawcę i pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia. Jest to czas, który musi minąć od zawiadomienia o zamiarze zakończenia umowy o pracę do jej rozwiązania. Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od czasu, jaki przepracowało się u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Umowa na czas nieokreślony – korzyści

Umowa na czas nieokreślony to najbardziej stabilna forma zatrudnienia, ponieważ zapewnia pracownikowi największe gwarancje kodeksowe, np.:

 • gwarantowana płaca minimalna,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w przepisach,
 • zwolnienie chorobowe (tzw. L4),
 • nawet trzymiesięczny okres wypowiedzenia,
 • prawo do zasiłku dla bezrobotnych (pod warunkiem, że przepracowało się przynajmniej 12 miesięcy).

Zagadnienia związane z umową na czas nieokreślony są opisane w Kodeksie pracy (Dział II). Ustawę można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141.

Informacje dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/prawo-pracy/umowy-o-prace/.  

Oceń artykuł


Narzędzia