Umiejętność pracy w zespole – jak o nią dbać?

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 4.33/5 (6)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 4.33/5 (6)

Nawet najwyższe kwalifikacje nie zastąpią umiejętności interpersonalnych, do których zalicza się m.in. praca zespołowa. Wspólne realizowanie projektów i spełnianie norm określonych przez pracodawcę to jeden z istotniejszych aspektów pracy. Osiąganie celów wymaga współdziałania opartego na sumienności, zaufaniu i lojalności.

Kompetencje miękkie pracownika

Niezależnie od tego, o jakie stanowisko się ubiegamy – nauczyciela, programisty czy sprzedawcy – pracodawcy oczekują od nas m.in. uczciwości, kreatywności czy umiejętności współdziałania. Te cechy są równie istotne jak wiedza fachowa i kwalifikacje niezbędne do wykonywania określonej profesji. Warto je rozwijać, chcąc zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Umiejętność zarządzania sobą w czasie nabywamy np. wtedy, gdy łączymy pracę zawodową z podnoszeniem kwalifikacji. Konieczność godzenia różnych obowiązków wymaga znakomitej organizacji pracy. Zdobywanie dodatkowej wiedzy i uprawnień świadczy także o tym, że jesteśmy pracowici i zależy nam na rozwoju. Umiejętności z zakresu komunikacji możemy rozwijać np. w trakcie warsztatów, po ukończeniu których otrzymuje się certyfikat lub zaświadczenie. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak zdolność klarownego formułowania myśli i aktywnego słuchania, sprawia, że stajemy się lepszymi pracownikami. Dzięki temu uczymy się trafnie rozpoznawać potrzeby klientów.      

Praca w grupie i zespole – dlaczego jest ważna?

Jedną z kluczowych kompetencji miękkich pracownika jest umiejętność pracy w zespole. Łatwiej jest uzyskać pożądane rezultaty, gdy łączy się swój potencjał z możliwościami kilku wykwalifikowanych i uzdolnionych osób. Budowanie wartościowych relacji zawodowych, opartych na zaufaniu, uczciwości i współdziałaniu, jest korzystne dla pracowników, klienta i kierownictwa. Każda ze stron otrzymuje to, na czym najbardziej jej zależy: klient – wartościową usługę, pracownicy – ciekawe wyzwania i atrakcyjne możliwości rozwoju, a kierownictwo – rezultaty.

Współdziałanie jest istotne również dlatego, że pracując w grupie, możemy uczyć się od osób, z którymi mamy do czynienia. Konfrontujemy się z nowymi sposobami myślenia, dzięki czemu poszerzamy własną perspektywę.     

Jak rozwijać umiejętność pracy zespołowej?

Zdolność współdziałania wynika w pewnym stopniu z predyspozycji. Są osoby, które wykazują największą skuteczność, pracując w pojedynkę. Jeśli należymy do tego grona, warto wybrać zawód, który nie wymaga podejmowania częstej współpracy i działania w grupie. Dobrze jest obserwować samego siebie w codziennych sytuacjach i analizować swoje zachowanie. Dzięki temu możemy zauważyć, że np. doświadczamy trudności w formułowaniu jasnych komunikatów lub nie potrafimy uważnie słuchać rozmówcy. Mamy też okazję sprawdzić, czy potrafimy przyjmować konstruktywną krytykę i wyciągać wnioski z niepowodzeń. Rozwijanie kompetencji miękkich pozwala dobrze funkcjonować w środowisku pracy. Należy dbać o tę sferę, np. uczestnicząc w warsztatach, stosując się do wskazówek fachowców itd.  

Praca zespołowa to jedna z kluczowych wartości w odniesieniu do wielu profesji. Warto więc ćwiczyć tę kompetencję. Najskuteczniejszy sposób to praktyka. Możemy np. włączać się w organizację przedsięwzięć firmowych wymagających pracy w grupie. A w wolnym czasie możemy angażować się w różne gry zespołowe.   

Oceń artykuł


Narzędzia