Składka chorobowa – ile wynosi?

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 5/5 (1)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 5/5 (1)

Pracownicy, którzy odpowiednio długo odprowadzają składkę chorobową, mają prawo do świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłków: chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego i opiekuńczego. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i prowadzenie firmy wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składki o określonej wysokości, a przy umowie jaką jest umowa zlecenie opłaty mogą być dobrowolne.   

Ubezpieczenie chorobowe dobrowolne i obowiązkowe

Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zobowiązanie może obejmować również zleceniobiorców, o ile umowa cywilnoprawna stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia.

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby:

  • duchowne,
  • wykonujące pracę nakładczą,
  • wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczeniach usług, regulowanej przepisami dotyczącymi zlecenia,
  • prowadzące działalność pozarolniczą,
  • wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania – w trakcie tymczasowego aresztowania oraz odbywania kary pozbawienia wolności.

Przepisy dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych, którego część stanowi ubezpieczenie chorobowe, znajdują się w Ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Dokument jest dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981370887.  

Składka chorobowa – ile wynosi?

Składka chorobowa wynosi 2,45% podstawy wynagrodzenia. Opłatę w całości pokrywa osoba ubezpieczona. Obowiązkiem pracodawcy jest obliczenie wysokości i potrącenie odpowiedniej kwoty z dochodu. Dodatkowo zatrudniający w każdym miesiącu odprowadza składkę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informacje dotyczące wysokości składki chorobowej oraz innych składek są dostępne na stronie internetowej ZUS: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne.

Świadczenie chorobowe

Osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe, mają prawo do świadczeń, takich jak:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenia rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek opiekuńczy.

Więcej danych na temat świadczeń można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-w-razie-choroby-i-macierzynstwa/rodzaje-swiadczen-wyplacanych-z-ubezpieczenia-chorobowego/.

Jak długo można być na chorobowym?

To, jak szybko nabędziemy prawo do zasiłków, zależy od istnienia (lub nie) obowiązku opłacania składek. Tzw. okres wyczekiwania wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia, gdy opłaty są obowiązkowe i 90 dni, gdy są dobrowolne. Okresy ubezpieczenia sumuje się, o ile przerwa między nimi nie trwała więcej niż 30 dni. Przerwa może być dłuższa, jeśli była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub odbywaniem obowiązkowej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.    

Oceń artykuł


Narzędzia