Praca w szczególnych warunkach a wcześniejsza emerytura

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 3.33/5 (9)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 3.33/5 (9)

Pracownik huty żelaza, rybak morski, górnik oraz ratownik w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym – przedstawiciele tych zawodów wykonują pracę w szczególnych warunkach. Z tego tytułu przysługuje im emerytura pomostowa. Aby ją otrzymać, muszą spełnić dodatkowe warunki.  

Warunki szczególne i szczególny charakter pracy

Praca w szczególnych warunkach umożliwia przejście na emeryturę po 15 latach.  Wykonywanie obowiązków o szczególnym charakterze również wiąże się z nabyciem prawa do wcześniejszej emerytury.

Szczególne warunki towarzyszą pracy:

 • w hutach żelaza i stali oraz hutach metali nieżelaznych w charakterze:

– operatora urządzeń piecowych,

– wytapiacza surówki na wielkich piecach,

– wytapiacza żelazostopów,

– rafiniarza metali nieżelaznych;

 • w charakterze:

– rybaka morskiego,

– nurka,

– ratownika GOPR,

– górnika.

Wykaz prac szczególnych znajduje się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/wykaz-b-prace-w-szczegolnych-warunkach-ktorych-wykonywanie-uprawnia-do-nizszego-wieku-emerytalnego.

Wykonywanie pracy o szczególnym charakterze wymaga posiadania pełnej sprawności psychofizycznej. Wykaz prac znajduje się w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych. Przykładowe zawody to:

 • pilot,
 • nawigator lotniczy,
 • steward, stewardessa,
 • funkcjonariusz straży ochrony kolei,
 • operator reaktorów jądrowych,
 • operator żurawi wieżowych,
 • elektromonter,
 • ratownik medyczny,
 • strażak,
 • kierowca autobusu.

Wcześniejsza emerytura – praca w szczególnych warunkach

Wykonywanie zawodów – wskazanych w ustawie o emeryturach pomostowych -(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082371656) uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić także inne warunki, m.in.:

 • data urodzenia – po 31 grudnia 1948 roku;
 • ukończenie co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna);
 • wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przynajmniej przez 15 lat;
 • odpowiednio długi okres składkowy – minimum 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet.

Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach

Dodatkowe pieniądze – za pracę w szczególnych warunkach – należą się pracownikom, którzy w związku z podniesieniem wieku emerytalnego utracili prawo do wcześniejszej emerytury. O rekompensatę mogą ubiegać się osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 2009 roku. Dodatkowe pieniądze nie należą się osobom, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury albo korzystają ze świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli. Wysokość rekompensaty jest ustalana zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o emeryturach pomostowych. Zależy m.in. od:

 • stażu pracy,
 • długości okresu pracy w szczególnych warunkach,
 • wieku osoby wnioskującej o rekompensatę.

Informacje dotyczące kwestii formalnych, związanych z wnioskowaniem o świadczenie, znajdują się na stronie internetowej ZUS: http://www.zus.pl/rekompensata-z-tytulu-pracy-w-szczegolnych-warunkach-lub-w-szczegolnym-charakterze.  

Oceń artykuł


Narzędzia