Od kiedy ZUS płaci zasiłek chorobowy?

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 5/5 (2)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 5/5 (2)

Pracownik, który opłaca składkę chorobową, może korzystać ze zwolnienia lekarskiego. Zachowuje w tym czasie prawo do wynagrodzenia. Wymiar zasiłku nie zależy od tego, kto wypłaca „chorobowe”. Wysokość poborów jest zależna od przyczyny orzeczenia niezdolności do pracy.

Składka chorobowa

Aby otrzymywać zasiłek chorobowy oraz inne świadczenia, przysługujące w związku z niezdolnością do pracy – musimy opłacać składkę chorobową. Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jest ona obowiązkowa, a dla wykonawców zlecenia – dobrowolna. Zleceniobiorca sam musi zadeklarować chęć przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. W tym celu składa pisemny wniosek do zleceniodawcy, który rejestruje go w ZUS.   

Wysokość składki chorobowej to 2,45% wynagrodzenia – niezależnie od rodzaju umowy. Pracodawca potrąca odpowiednią kwotę z pensji i wpłaca ją na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nabywają prawo do zasiłku chorobowego po 30 dniach nieprzerwanego opłacania składek, a zleceniobiorcy – po 90 dniach. Przy ustalaniu prawa do zasiłku, bierze się pod uwagę także poprzednie okresy zatrudniania, o ile przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.  

Ile wynosi świadczenie chorobowe ZUS?

Istnieje kilka świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, tzn. zasiłki: chorobowy, wyrównawczy, macierzyński i opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne. Ich charakter oraz zasady wypłacania zostały opisane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-w-razie-choroby-i-macierzynstwa/rodzaje-swiadczen-wyplacanych-z-ubezpieczenia-chorobowego/.  

To, ile wypłaci ZUS za chorobowe, zależy od przyczyny niezdolności do pracy. Wysokość zasiłku chorobowego wypłacanego od 34 dnia choroby to:

  • 70% normalnej pensji, gdy otrzymujemy świadczenie chorobowe za pobyt w szpitalu;
  • 80% normalnej pensji – w większości przypadków;
  • 100% normalnej pensji, jeśli niezdolność do pracy wynika z:

– choroby zawodowej lub wypadku przy pracy bądź w drodze do/z pracy;

– choroby w ciąży;

– badań prowadzonych w związku z kandydowaniem na dawcę tkanek lub narządów bądź z procedurą pobierania tkanek lub narządów.

Ubezpieczony może pobierać zasiłek przez 182 dni. W przypadku kobiet w ciąży – okres ulega wydłużeniu do 270 dni.

Przez pierwsze 33 dni niedyspozycji otrzymujemy wynagrodzenie chorobowe. Wypłaca je pracodawca. Wysokość poborów w czasie choroby ustala się według takich samych kryteriów, jakie stosujemy, określając wymiar zasiłku chorobowego.

Zwolnienie lekarskie – procedura

Lekarz wystawia zwolnienie na druku ZUS-ZLA. Mamy 7 dni na dostarczenie zaświadczenia pracodawcy. Termin wydłuża się o jeden dzień roboczy, jeśli jego zakończenie przypada na dzień wolny od pracy. Spóźnienie skutkuje obniżeniem wymiaru świadczenia o 25% za okres od 8 dnia do dnia dostarczenia druku pracodawcy. Możliwe jest wypełnienie formularza w formie elektronicznej i wysłanie go do ZUS. Należy to do obowiązku lekarza. Zaświadczenie trafia na profil ePUAP, a zatrudniający może zapoznać się z jego treścią.   

Oceń artykuł


Narzędzia