Kto wypłaca chorobowe – pracodawca czy ZUS?

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 3.38/5 (13)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 3.38/5 (13)

Uzyskanie od lekarza zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy sprawia, że pracownicy mają szansę otrzymać zasiłek chorobowy. Świadczenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę lub przez ZUS. Aby je otrzymać, musimy spełnić określone wymogi formalne.

Kto może pójść na chorobowe?

Zasiłek chorobowy otrzymuje osoba objęta obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym, która ze względu na chorobę lub wypadek jest czasowo niezdolna do pracy. Prawo do świadczenia nabywamy po tzw. okresie wyczekiwania, który wynosi:

 • 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – dla osób, które podlegają ubezpieczeniu obowiązkowo;
 • 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – dla osób, które podlegają ubezpieczeniu dobrowolnie.

Zasiłek chorobowy – niezbędne dokumenty:

 • zaświadczenie wystawione na druku ZUS ZLA – kopię należy przekazać pracodawcy lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty wystawienia;
 • zaświadczenie płatnika składek – niezbędne, gdy zasiłek ma być wypłacany przez ZUS;
 • karta wypadku w drodze do/z pracy lub w pracy, zaświadczenie stwierdzające chorobę zawodową – ten wymóg formalny dotyczy osób uprawnionych do pobierania zasiłku w wysokości 100% wynagrodzenia.

Kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje?

Oto przykładowe sytuacje, w których nie przysługuje zasiłek chorobowy:

 • pracownik niezdolny do pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów;
  przebywanie na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym;
 • przebywanie w areszcie lub w więzieniu;
 • osoba niezdolna do pracy posiada prawo do renty lub emerytury;
 • niezdolny do pracy nie przepracował wymaganego okresu wyczekiwania;
 • niezdolny do pracy w okresie pobierania zasiłku wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem.

Okres zasiłkowy

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu nie dłużej niż przez 182 dni lub przez 270 dni. Wydłużenie okresu zasiłkowego następuje wtedy, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

Kiedy pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy?

Przez pierwszy okres niezdolności do pracy (33 dni lub 14 dni – w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia) zasiłek chorobowy wypłacany jest przez pracodawcę. Dotyczy to pracowników wykonujących pracę nakładczą lub odbywających służbę zastępczą. Wysokość zasiłku wynosi:

 • 80% normalnego wynagrodzenia – w przypadku choroby;
 • 100% normalnego wynagrodzenia – gdy czasowa niezdolność do pracy spowodowana jest przez chorobę w trakcie ciąży lub przez wypadek w pracy.

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek chorobowy?

W przypadku osób ubezpieczonych, które ze względu na chorobę nie mogą wykonywać swoich obowiązków – od 34. lub od 15. dnia niezdolności do pracy zasiłek chorobowy wypłacany jest ze środków, jakimi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pozostali ubezpieczeni, którzy spełniają ustawowe warunki, otrzymują zasiłek chorobowy z ZUS od pierwszego dnia niezdolności do pracy.

Informacje na temat zasiłków chorobowych dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=429.

Oceń artykuł


Narzędzia