09.08.2017

Rozwiązanie umowy o pracę – co należy wiedzieć?

Stosunek pracy może zerwać pracodawca i pracownik. Umowa terminowa wygasa samoczynnie, po upływie określonego czasu. Zatrudniający może, ale nie musi jej przedłużyć. Tryby rozwiązania umowy o pracę Zgodnie z art. 30 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141) umowa o pracę ulega rozwiązaniu: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem czasu, na który została zawarta, z dniem […]

09.08.2017

7 kroków do wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

Wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony, składasz jednostronne oświadczenie woli – ustne lub pisemne. Pracodawca musi je przyjąć. Nie warto opuszczać miejsca pracy w atmosferze konfliktu. Aby wszystko przebiegło zgodnie z planem, zastanów się, jak najlepiej pożegnać się z firmą. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony przez pracownika wymaga przygotowania. Zanim spotkasz się z pracodawcą, […]

23.05.2017

Chcesz zmienić pracę? – 5 kroków, które musisz wykonać

Kodeks pracy gwarantuje nam możliwość rozwiązania umowy o pracę na dwa sposoby czyli rozwiązanie za porozumieniem stron oraz za wypowiedzeniem. Zanim przestaniemy być związani z dotychczasowym pracodawcą, musimy spełnić określone wymogi formalne. Z czym wiąże się zmiana pracy? 1. Poszukiwanie pracy Zmiana pracy w sytuacji, gdy jest się zatrudnionym to komfortowa sytuacja. Nie musimy stresować […]