26.06.2018 | 4 min czytania

4 korzyści z przejścia na urlop ojcowski

W jakim wymiarze udzielany jest urlop ojcowski? Czym różni się od tacierzyńskiego? Sprawdź, jakie przywileje przysługują pracującym ojcom. Jest wiele powodów, dla których warto skorzystać z uprawnień rodzicielskich. Pracownik, któremu urodziło się dziecko, ma prawo do 2 tygodni dodatkowego, płatnego urlopu. Może wykorzystać go w jednej lub w dwóch równych turach. W tym czasie zachowuje […]

26.06.2018 | 4 min czytania

Kogo obejmuje ochrona przed zwolnieniem z pracy?

Korzystasz ze zwolnienia lekarskiego? Pracodawca nie może wypowiedzieć Ci umowy o pracę. Ten przywilej dotyczy również kilku innych grup zatrudnionych. W niektórych okolicznościach ochrona stosunku pracy przestaje jednak obowiązywać. Aby wypowiedzenie umowy o pracę było wiążące, pracodawca powinien spełnić wszystkie wymogi formalne. Ewentualne uchybienia mogą stanowić podstawę podważenia decyzji. Zatrudniający musi uwzględniać również kodeksową ochronę […]

26.06.2018 | 4 min czytania

Jak powinien wyglądać wniosek o ekwiwalent?

Pracownik, który rezygnuje z pracy lub otrzymał wypowiedzenie umowy, może dostać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ekwiwalent oblicza się m.in. na podstawie stałego wynagrodzenia. Wypłacany jest w ostatnim dniu pracy. Jeśli pracodawca nie zapłacił za Twój urlop, masz prawo złożyć wniosek o wypłatę ekwiwalentu w ciągu 3 lat od rozwiązania umowy o pracę. Ekwiwalent […]