Wniosek urlopowy – co powinno się w nim znaleźć?

Kategoria


Autor:
Sebastian Mioduszewski
Kategoria:

Nie ma urlopu … bez wniosku urlopowego. Zobowiązany jest go wypełnić każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który chce skorzystać z przysługujących mu dni wolnych. Jakie informacje powinien zawierać poprawnie przygotowany wniosek urlopowy?

Płatny urlop wypoczynkowy przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę – bez względu na jej rodzaj (okres próbny, czas określony, czas nieokreślony). W zależności od okresu zatrudnienia pracownikowi przysługuje – 20 lub 26 dni płatnego urlopu.

Przyjmuje się, że wniosek urlopowy powinien mieć formę pisemną i być złożony pracodawcy, najlepiej bezpośredniemu przełożonemu. Samo złożenie wniosku, nie jest jednoznacznie z możliwością skorzystania z urlopu. Pracodawca musi zaakceptować wniosek urlopowy i wyrazić wyraźną zgodę na przykład poprzez podpisanie dokumentu.

Wiele firm ma gotowe wnioski urlopowe, które pracownik musi wyłącznie wypełnić swoimi danymi.  Jeśli jednak musisz napisać go samodzielnie pamiętaj, aby zawrzeć w nim następujące elementy:

  • imię i nazwisko
  • zajmowane stanowisko
  • dane firmy i osoby, do której kierowany jest wniosek
  • wnioskowany termin urlopy i liczba dni roboczych, w których nie będzie Cię w pracy.

 

Pamiętaj, z wniosku urlopowego powinno jasno wynikać w jakim okresie będziesz przebywać na urlopie oraz ile przysługujących Ci dni urlopowych wykorzystasz. Tak przygotowany wniosek urlopowy wystarczy podpisać i przekazać przełożonemu.
Przykładowy wniosek urlopowy może wyglądać tak:

 

Wniosek urlopowy – WZÓR

 

 

Imię i nazwisko pracownika

Zajmowane stanowisko

Imię i nazwisko osoby, do której kierujemy wniosek

Nazwa pracodawcy

Adres pracodawcy

Kod pocztowy i miasto
 

Zwracam się z prośbą u udzielenie mi urlopu wypoczynkowego przysługującego za rok rrrr, w terminie od dd.mm.rrrr do dd.mm.rrr, tj. X dni roboczych.”

 

z poważaniem

…………………….
(podpis pracownika)

Akceptacja przełożonego

………………………………………….
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

 

Oceń artykuł


Narzędzia