28.11.2017

Umowa-zlecenie – prawa i obowiązki zleceniobiorcy

Zawierając umowę-zlecenie, zobowiązujemy się do starannego wykonania określonych czynności. Musimy udzielać zleceniodawcy informacji o przebiegu naszej pracy. Mamy prawo samodzielnie decydować o tym, gdzie i kiedy pracujemy. Możemy także korzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego, jeśli dobrowolnie opłacamy składkę na ubezpieczenie chorobowe.   Obowiązki zleceniobiorcy Najważniejszym zobowiązaniem zleceniobiorcy jest wykonanie czynności prawnej na rzecz lub w […]

29.05.2017

Jak wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony?

Prawo wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje pracownikowi i pracodawcy. Korzystając z niego, należy przestrzegać określonych zasad, m.in. zachowania terminów. Podpowiadamy, jak wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony zgodnie z przepisami. Rozwiązanie stosunku pracy Zgodnie z kodeksem pracy (art. 30) istnieją trzy sposoby rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez […]

29.05.2017

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć Ci umowę?

Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem za porozumieniem stron, dyscyplinarnie lub za wypowiedzeniem. Sprawdź, w jakich okolicznościach szef ma prawo wręczyć Ci wypowiedzenie. Sytuacje, w których pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę Zatrudniający może rozwiązać umowę terminową czyli jest to umowa na okres próbny, na zastępstwo, na czas określony) bez podawania przyczyny. Zerwanie stosunku pracy – […]