Ubezpieczenie społeczne – kompendium wiedzy

Kategoria


Autor:
Sebastian Mioduszewski
Kategoria:

Przez ubezpieczenie społeczne rozumiemy rozwiązanie prawne zapewniające środki utrzymania osobom ubezpieczonym i ich rodzinom w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, niemożności podjęcia pracy lub ograniczenia tej zdolności.

Do grupy ubezpieczeń społecznych zaliczają się:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenia rentowe,
 • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa zwane ubezpieczeniem chorobowym,
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zwane wypadkowym.

Warto pamiętać, że przyznanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, np. zasiłków, emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, uzależnione jest od opłacania składek na te ubezpieczenia (które za każdego pracownika opłaca pracodawca).

Ubezpieczenie społeczne nie dla wszystkich

Ubezpieczeniom społecznym nie podlegają:

 • obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze RP nie ma charakteru stałego,
 • obywatele państw obcych, którzy są zatrudnieni w:
  • obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych,
  • urzędach konsularnych,
  • misjach i misjach specjalnych
  • instytucjach międzynarodowych.

Szczegółowe regulacje nt. podlegania ubezpieczeniom społecznym zawarte są w:

 • Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
  i macierzyństwa,
 • Ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Oceń artykuł


Narzędzia