Porady Поради Форми зайнятості в Польщі
07.09.2022  | 5 min czytania

Форми зайнятості в Польщі

07.09.2022  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Pобота

Працювати в Польщі можна на підставі різних форм зайнятості. І кожна з них має свої особливості. Взагалі, немає “кращих” та “гірших” форм. Кожна з них може стати оптимальною у різних ситуаціях. Розгляньмо їх основні види. 

Форми найму - трудовий договір (umowa o pracę)

Найбільш основною і поширеною формою найму працівника є трудові відносини, тобто трудовий договір. Він базується в основному на правових нормах, включених до Кодексу законів про працю. Працевлаштування працівника за трудовим договором насамперед пов’язане з певними гарантіями:

 • мінімальна заробітна плата,
 • право на оплачувану відпустку,
 • лікарняні під час хвороби,
 • регламентований робочий день,
 • детальний порядок найму та звільнення працівників.

Трудові відносини означають, що працівник зобов'язується виконувати певну роботу для роботодавця під його керівництвом у визначеному ним місці та час. З іншого боку, роботодавець зобов'язується прийняти працівника на роботу за винагороду.

Закон визначає мінімальну заробітну плату, яку роботодавець повинен виплачувати працівнику, який працює повний робочий день. Встановлення трудових відносин з працівником є, безумовно, найвигіднішою формою працевлаштування для нього. Як уже зазначалося, трудовий договір вимагає від роботодавця гарантувати мінімальну заробітну плату. Крім того, роботодавець також несе витрати на сплату часткових внесків на соціальне страхування (пенсія, інвалідність, від нещасних випадків), а також до Фонду праці та Фонду гарантованих виплат працівникам.

Кодекс Праці розрізняє 4 види трудових договорів, які поділяються за тривалістю:

 • на випробувальний термін (umowa na okres próbny),
 • на обмежений термін (umowa na czas określony),
 • на заміну (umowa na zastępstwo),
 • на невизначений термін (umowa na czas nieokreślony).

Цивільно-правові договори

Також часто використовуваними формами найму є цивільно-правові договори (umowy cywilnoprawne). Вони регулюються Цивільним кодексом:

 • договір підряду на виконання конкретної роботи (umowa o dzieło),
 • договір доручення (umowa zlecenie),
 • агентський договір (umowa agencyjna),
 • договір управління (kontrakt managerski).

Цивільно-правові договори дуже популярні, оскільки для них характерна велика свобода підрядника у виборі способу виконання роботи.

Договір доручення (umowa zlecenie)

Між довірителем і підрядником підписується доручений договір. Його предметом має бути виконання конкретної правової дії.

Наразі всі договори доручення підлягають обов’язковим внескам (внески на пенсію, інвалідність, нещасний випадок, охорону здоров’я та добровільну хворобу).

Крім того, наразі діють норми, згідно з якими винагорода підрядника не може бути нижчою за встановлену мінімальну погодинну оплату праці (у 2022 році – 19,70 злотих).

Договір на виконання конкретних робіт (umowa o dzieło)

Сторонами договору є підрядник і замовник. Договір на конкретну роботу інакше називають договором на результат. Це означає, що предметом підряду є виконання підрядником конкретної роботи за винагороду, яку виплачує замовник. Мінімальна заробітна плата законом не визначена.

Контракт на конкретну роботу не дає права на соціальне забезпечення, що означає, що підрядник не підлягає соціальному або медичному страхуванню.

Самозайнятість

Під самозайнятістю мається на увазі ведення підприємницької діяльності фізичною особою. Він полягає у взаємодії між підрядником (підприємцем) і замовником (роботодавцем). Підприємець  за погодженням з роботодавцем визначає оплату виконаної роботи, місце і час роботи.

Однак підрядники не захищені жодними правами працівників, такими як мінімальна заробітна плата, норми робочого часу та відпустка. Крім того, всі зобов'язання, пов'язані з веденням бухгалтерського обліку та Установою соціального страхування (ZUS), покладаються на підприємця.

Інші форми зайнятості

Найпоширеніші форми зайнятості описані вище. Однак слід пам'ятати, що працівник також може виконувати роботу на підставі:

 • волонтерства,
 • інших форм цивільно-правових договорів (агентський договір, договір управління),
 • стажування та учнівства

Оберіть найкращу для себе умову та нехай вам щастить на професійній ниві!

Oceń artykuł