Porady Student Zatrudnienie po stażu – kryteria i warunki
21.12.2017  | 3 min czytania

Zatrudnienie po stażu – kryteria i warunki

21.12.2017  | 3 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3.64)

Obowiązek przyjęcia do pracy osoby, która ukończyła staż, może wynikać z treści umowy zawartej pomiędzy pracodawcą i urzędem pracy. Jeśli taki zapis nie pojawia się w kontrakcie, zatrudniający nie ma obowiązku proponować stażyście angażu. To, czy otrzymamy propozycję pracy, zależy w znacznym stopniu od naszych predyspozycji i sumienności. Chcąc zwiększyć swoje szanse, dobrze jest wykazywać się m.in. gotowością do nauki, pokorą, kreatywnością oraz inicjatywą.

Umowa stażowa

Programy stażowe są realizowane na podstawie specjalnych umów zawieranych ze starostą powiatowym. Okres obowiązywania umowy stażowej to 3-12 miesięcy. W tym czasie osobie odbywającej staż przysługuje tzw. stażowe, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca nie może dwukrotnie przyjąć stażysty na to samo stanowisko.  

Przepisy dotyczące umów stażowych znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20091421160).

Finansowanie programów stażowych

Przyjęcie stażysty zwalnia pracodawcę z ponoszenia kosztów zatrudnienia, takich jak wynagrodzenie, składki ZUS czy opłata za badania lekarskie, jeśli staż jest finansowany ze środków unijnych lub pozyskiwanych z urzędu pracy. Z ustawy o promocji zatrudnienia wynika (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001), że osoba przyjęta na staż musi spełniać określone kryteria, takie jak np.:   

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej;
  • wiek niższy niż 30 lub wyższy niż 50 lat.

Adresatkami programów stażowych są również młode matki, które chcą powrócić na rynek pracy.  

Staż z gwarancją zatrudnienia

Staże są organizowane w celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, ale nie istnieją przepisy, które obligowałyby pracodawcę do przyjęcia stażysty do pracy. Takie zobowiązanie może wynikać z umowy zawartej ze starostą powiatowym. Po zawarciu umowy o pracę zaczynają obowiązywać przepisy kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141).    

Praktyki i staże studenckie

Studiując, mamy obowiązek uczestnictwa w praktykach zawodowych. Firmy oferują również programy stażowe. Warto korzystać z takich możliwości, ponieważ dzięki nim mamy okazję zdobywać praktyczne umiejętności i wiedzę na temat branży. Zyskujemy cenne doświadczenia i weryfikujemy, czy chcemy zajmować się daną dziedziną. Dobrze jest śledzić oferty stażowe na stronach firm, poznawać profile pracodawców na stronie Pracuj.pl i przeglądać najnowsze ogłoszenia dotyczące pracy, praktyk i staży dla studentów: https://rozpoczynamkariere.pracuj.pl.    

Warto odbyć staż, nawet jeśli nie mamy gwarancji zatrudnienia. Korzystając z takich form aktywizacji, zyskujemy okazję zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego w firmie, w której chcielibyśmy pracować. Możemy poprosić pracodawcę o możliwość odbycia stażu w jego przedsiębiorstwie. Jeśli uzyskamy zgodę i przepracujemy kilka lub kilkanaście miesięcy, nasze szanse na rynku pracy wzrosną, a my będziemy mieli okazję sprawdzić, jak czujemy się w pracy w zawodzie lub na określonym stanowisku. Wykazując się sumiennością i otwartością na naukę, możemy zaprezentować się jako osoby, którym warto zaufać i powierzyć atrakcyjne zadania. O innych powodach, dla których dobrze jest aplikować na staże i praktyki, można przeczytać tutaj: https://porady.pracuj.pl/student/staz-a-praktyka-roznice-i-podobienstwa/, https://porady.pracuj.pl/student/staz-wszystko-co-musisz-wiedziec/.    

Oceń artykuł