Porady Student Staż – wszystko co musisz wiedzieć
27.01.2017  | 3 min czytania

Staż – wszystko co musisz wiedzieć

27.01.2017  | 3 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3.86)

Staż to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego i możliwość nabycia kompetencji związanych z zarządzaniem czasem i priorytetami. Dzięki niemu możemy zyskać lub rozwinąć umiejętności cenione przez pracodawców. To też okazja, żeby zweryfikować wybór zawodu. Co jeszcze warto wiedzieć o stażu?  

Kto może odbywać staż?

Na staż może zostać skierowana każda osoba bezrobotna. Przedstawiane nam oferty zależą od profilu pomocy, który określa urzędowy doradca. Analizuje on sytuację, a także ocenia szanse danej osoby na rynku pracy i ustala indywidualny plan działania. Aby móc odbyć staż, należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna we właściwym Urzędzie Pracy.

Bezrobotny ma szansę uzyskać skierowanie na kilka sposobów:

  • na drodze porozumienia z pracodawcą, który składa do urzędu pracy odpowiedni wniosek i wskazuje kandydata,
  • poprzez złożenie do właściwego powiatowego urzędu pracy wniosku o skierowanie na staż,
  • przyjmując propozycję udziału w stażu złożoną przez pracownika Urzędu Pracy,
  • przyjmując bon stażowy z Urzędu Pracy (może otrzymać go osoba, która nie ukończyła jeszcze 30 lat).

Bon stażowy gwarantuje bezrobotnemu skierowanie na staż do wskazanego przez niego pracodawcy na okres 6 miesięcy. Istnieje jednak warunek – pracodawca musi zobowiązać się do zatrudnienia danej osoby po zakończeniu stażu.

Staż – ile trwa?

Staż może trwać nie dłużej niż przez 6 miesięcy, a w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia okres ten jest przedłużony do 12 miesięcy.

Staż – korzyści

Najbardziej oczywiste korzyści płynące z odbycia stażu to zyskanie doświadczenia zawodowego, a tym samym zwiększenie szans na rynku pracy. W przypadku przyjęcia bonu stażowego, do profitów należy doliczyć również gwarancję zatrudnienia po zakończeniu stażu. Dodatkowa korzyść to możliwość uzyskania stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. To świadczenie wypłacane jest przez właściwy powiatowy urząd pracy. Aktualne kwoty można znaleźć tutaj: http://zielonalinia.gov.pl/aktualne-wskazniki-32121.

Staż – co jeszcze warto wiedzieć?

Odbywający staż nie traci statusu osoby bezrobotnej. Ponadto, przysługuje mu prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Nie ma on jednak prawa do urlopu bezpłatnego i okolicznościowego, ponieważ te uprawnienia związane są z umową o pracę. Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych.

Odrzucenie propozycji podjęcia stażu lub jego przerwanie z własnej winy jest równoznaczne z utratą statusu osoby bezrobotnej. Starosta może rozwiązać umowę na wniosek odbywającego staż, np. wówczas, gdy pracodawca nie realizuje programu stażu lub nie dotrzymuje warunków jego organizacji.

Więcej informacji na temat zagadnienia można znaleźć tutaj: http://zielonalinia.gov.pl/Staze-32434 oraz na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy: http://wroclaw.praca.gov.pl/-/921825-chce-odbyc-staz.

  

Oceń artykuł