Porady Student Staż a praktyka – różnice i podobieństwa
30.06.2017  | 3 min czytania

Staż a praktyka – różnice i podobieństwa

30.06.2017  | 3 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(2)

Dla osoby, która kończy studia szczególnie ważne jest doświadczenie i umiejętności zawodowe. Możemy je zdobyć za pomocą stażów i praktyk. Pozwalają budować CV i zwiększać swoje szanse na rynku pracy. Zastanawiasz się, czy odpowiedzieć na ofertę praktyk? A może myślisz o udziale w programie stażowym? Sprawdź różnice i podobieństwa pomiędzy tymi dwoma formami poszerzania wiedzy.

Praktyka

Praktyki zawodowe można odbywać u dowolnego pracodawcy, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę. W trakcie studiów często nie musimy szukać zakładu pracy, który zdecydowałby się przyjąć nas na praktykę, ponieważ uczelnia oferuje taką możliwość. Praktykant wykonuje polecenia opiekuna. Zakres obowiązków nie jest wyznaczony, a czas odbywania praktyk jest elastyczny. Strony podpisują umowę (zwykle jest to umowa zlecenie lub o dzieło). Przepisy prawa nie narzucają obowiązku wypłacania wynagrodzenia za odbywanie praktyki. Jego otrzymywanie lub brak zależy od ustaleń stron.

Staż

Pracodawcom zależy na tym, żeby potencjalni pracownicy zdobywali umiejętności zawodowe. Staż to dla studenta doskonała okazja, by poznać daną branżę i wykorzystywać wiedzę zdobytą w trakcie nauki. Firmy organizują programy stażowe i często rekrutują pracowników spośród stażystów.

Staże są też prowadzone przy udziale urzędów pracy, które pokrywają część kosztów, a w zamian za to np. zobowiązują pracodawcę do późniejszego zatrudnienia stażysty. Staż może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Pracodawca przydziela stażyście określone obowiązki i może rozliczyć go z ich wykonania. Po zakończeniu stażu pracodawca wystawia opinię, którą można zaprezentować w trakcie poszukiwania zatrudnienia w przyszłości – jako potwierdzenie cech wskazanych w CV.    

Opinia stażysty - przykład

Ważnym dokumentem, który uzyskuje się po zakończeniu stażu, jest opinia o stażyście – wzór można znaleźć na stronach internetowych urzędów pracy, np. tutaj: http://www.bip.pup.powiatmysliborski.pl/strony/zmiany/338.dhtml.

Cechy, jakie powinien mieć stażysta:

  • Gotowość do nauki

Pracodawcy oczekują od potencjalnych stażystów chęci zdobywania wiedzy i umiejętności jej wykorzystywania.

  • Uważne słuchanie i pokora

Stażysta przychodzi do firmy po to, by uczyć się od fachowców, którzy posiadają doświadczenie i wysokie kwalifikacje. Pouczanie starszych kolegów nie sprzyja budowaniu dobrych relacji.  

  • Dokładność

Warto sumiennie wykonywać otrzymane zadania. Dzięki temu, damy się poznać jako osoby pracowite i rzetelne. Od tego, jak się zaprezentujemy, może zależeć, czy otrzymamy propozycję zatrudnienia po zakończeniu stażu.

  • Kreatywność i wychodzenie z inicjatywą

Odbywając staż, nie powinniśmy bezczynnie czekać na kolejne polecenia. Starajmy się oferować swoją pomoc, kiedy widzimy, że może być potrzebna i dzielmy się swoimi pomysłami.  

  • Zdolność do pracy w zespole

Podczas stażu możemy pokazać, że dobrze odnajdujemy się w grupie i zgodnie realizujemy cele zespołowe, osiągając lepsze wyniki pracy.

  • Umiejętność przyjmowania krytyki i pochwał

Ważne, by ktoś, kto się uczy, był otwarty nie tylko na pochwały, ale również na konstruktywną krytykę. Starajmy się wyciągać wnioski z błędów, jakie popełniamy.  

  • Komunikatywność

Dajmy się poznać jako osoby, które potrafią porozumiewać się ze współpracownikami, przełożonymi i klientami.  

 

Oceń artykuł