Regulamin konkursu ÔÇ×Nadaj wymiar swojej karierzeÔÇŁ

Kategoria
Student

Autor wpisu
Pracuj.pl
Kategoria: Student

Regulamin konkursu ÔÇ×Nadaj wymiar swojej karierzeÔÇŁ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ┬áOrganizatorem konkursu ÔÇ×Nadaj wymiar swojej karierze.ÔÇŁ zwanego dalej ÔÇ×KonkursemÔÇŁ jest firma InCubi Sp. z o.o., z siedzib─ů w Warszawie (kod pocztowy: 02-146), ul. Komitetu Obrony Robotnik├│w 72, KRS 0000360338; REGON: 142464028; NIP: 522┬á295 41 39, zwana dalej ÔÇ×OrganizatoremÔÇŁ.
 2. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów Politechniki Poznańskiej w Poznaniu.
 3. Organizator jest przyrzekaj─ůcym nagrod─Ö w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs jest przeprowadzany od 10 czerwca 2019 r. do 23 czerwca 2019 r.
 5. Regulamin Konkursu jest dost─Öpny do wgl─ůdu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.incubi.pl/promocje przez ca┼éy okres trwania Konkursu.
 6. Organizator powo┼éuje wewn─Ötrzn─ů Komisj─Ö Konkursow─ů, kt├│ra b─Ödzie czuwa─ç nad prawid┼éowo┼Ťci─ů urz─ůdzenia i prowadzenia Konkursu. W sk┼éad Komisji wejd─ů trzy osoby wskazane przez Organizatora. Do obowi─ůzk├│w Komisji b─Ödzie nale┼╝a┼éo nadzorowanie przebiegu realizacji zadania konkursowego i rozstrzyganie reklamacji.
 7. Przyst─ůpienie do Konkursu jest r├│wnoznaczne z zaznajomieniem si─Ö przez uczestnika z regulaminem w ca┼éo┼Ťci. Uczestnik zobowi─ůzuje si─Ö do przestrzegania okre┼Ťlonych w nim zasad.
 8. Uczestnictwo w Konkursie i podanie wymaganych danych jest dobrowolne.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie może uczestniczyć student Politechniki Poznańskiej w Poznaniu.
 2. W Konkursie mo┼╝na bra─ç udzia┼é wy┼é─ůcznie osobi┼Ťcie, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zg┼éosze┼ä do Konkursu w imieniu os├│b trzecich.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 1. Spe┼énienie warunk├│w okre┼Ťlonych w ┬ž 2 ust. 1 i 2.
 2. Dokonanie zg┼éoszenia do Konkursu (dalej: Zg┼éoszenie), w terminie od 10.06.2019 r. od godziny 00:01 do 23.06.2019 r. do godz. 23:59. Zg┼éoszenia nale┼╝y dokona─ç poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci e-mail na adres [email protected]
 3. W Zg┼éoszeniu nale┼╝y wpisa─ç prac─Ö konkursow─ů (dalej Praca Konkursowa) zgodn─ů z opisem w lit d poni┼╝ej.
 4. Zg┼éaszana Praca Konkursowa, to odpowied┼║ na pytanie: ÔÇ×Jaki b─Ödzie Tw├│j autorski projekt w AutoCadzie i dlaczego?ÔÇŁ. Praca Konkursowa nie mo┼╝e narusza─ç praw os├│b trzecich, w tym w szczeg├│lno┼Ťci: d├│br osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 1. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Pracy Konkursowej, która:
  1. narusza prawa os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej;
  2. zawiera tre┼Ťci niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczeg├│lno┼Ťci obra┼║liwe, wulgarne, pornograficzne, propaguj─ůce przemoc, nienawi┼Ť─ç rasow─ů lub religijn─ů;
  3. zawiera przekazy reklamowe;
  4. jest spamem lub niezam├│wion─ů informacj─ů handlow─ů;
  5. zawiera uszkodzone pliki lub wirusy;
  6. zawiera odno┼Ťniki do innych stron internetowych, w szczeg├│lno┼Ťci stron zawieraj─ůcych tre┼Ťci, o kt├│rych mowa powy┼╝ej.
 1. Wy┼é─ůczona z udzia┼éu w Konkursie b─Ödzie osoba, co do kt├│rej zachodzi uzasadnione podejrzenie, ┼╝e podejmowa┼éa dzia┼éania lub zaniechania, jakie w spos├│b niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mog┼éy zapewni─ç tej osobie przewag─Ö nad innymi uczestnikami.
 2. Zg┼éoszenia do Konkursu b─Öd─ů umieszczane w elektronicznej bazie danych.

┬á3. WY┼üANIANIE ZWYCI─śC├ôW I WYDANIE NAGR├ôD

 1. Konkurs ma na celu przyznanie nagr├│d tym spo┼Ťr├│d uczestnik├│w Konkursu, kt├│rzy najciekawiej, w najbardziej kreatywny spos├│b w ocenie Komisji wykonali Prac─Ö Konkursow─ů.
 2. Komisja Konkursowa wybierze 10 zwyci─Özc├│w – autor├│w najciekawszych Prac Konkursowych.
 3. Komisja sporz─ůdzi protok├│┼é z przeprowadzonych czynno┼Ťci.
 4. Komisja dokona wyboru zwyci─Özc├│w do dnia 30.06.2019 r.
 5. W Konkursie zostanie przyznanych 10 nagr├│d. Nagroda to voucher na Szkolenie AutoCAD Stopie┼ä I – 20 godz./3 dni /szkolenie otwarte o warto┼Ťci 861 z┼é brutto wraz z nagrod─ů pieni─Ö┼╝n─ů 94 z┼é. Voucher do zrealizowania w Poznaniu w sali szkoleniowej Procad o. Pozna┼ä, ul. G┼éogowska 31/33. Dost─Öpno┼Ť─ç kurs├│w i zapisy na stronie https://www.procad.pl/szkolenia/autocad/stopien-i/. Termin realizacji vouchera – od momentu zakupu do 30 czerwca 2019 r.
 6. Zwyci─Özcy nagr├│d s─ů o tym fakcie powiadamiani za pomoc─ů wys┼éanej przez Organizatora wiadomo┼Ťci poczt─ů elektroniczn─ů na adres, z kt├│rego przysz┼éo Zg┼éoszenie. Organizator wysy┼éa wiadomo┼Ť─ç w przeci─ůgu dw├│ch dni roboczych po wy┼éonieniu zwyci─Özc├│w. W wiadomo┼Ťci zwyci─Özcy s─ů powiadamiani o dalszych krokach post─Öpowania.
 7. W wiadomo┼Ťci, w celu weryfikacji prawa do nagrody, zwyci─Özca jest proszony o przes┼éanie w ci─ůgu czterech dni roboczych na adres e-mail Organizatora [email protected] wype┼énionego i podpisanego formularza (dalej Formularz). Formularz do pobrania ze strony incubi.pl/promocje. Formularz nale┼╝y czytelnie wype┼éni─ç, podpisa─ç i w formie skanu przes┼éa─ç na adres e-mail okre┼Ťlony powy┼╝ej. W Formularzu nale┼╝y poda─ç: imi─Ö, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail (ten, z kt├│rego przysz┼éo zwyci─Öskie Zg┼éoszenie), numer telefonu, zaakceptowa─ç Regulamin i zaakceptowa─ç w formie o┼Ťwiadcze┼ä wymagane Regulaminem warunki.
 8. Zwyci─Özca jest traktowany jako powiadomiony o wynikach w dniu wys┼éania wiadomo┼Ťci mail z informacj─ů o nagrodzie zgodnie z 3 ust.6.
 9. Je┼╝eli w ci─ůgu 8 dni roboczych od wymaganego dnia nadania listu zgodnie z 3 ust.6 Organizator nie otrzyma okre┼Ťlonych w ┬ž 3 ust.7 danych i o┼Ťwiadcze┼ä, nagroda pozostaje nie wydana.
 10. Wyniki Konkursu w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowo┼Ťci zostan─ů og┼éoszone na stronie incubi.pl/promocje najp├│┼║niej do dnia 05.07.2019 roku.
 11. Ka┼╝dy uczestnik mo┼╝e wygra─ç maksymalnie jedn─ů nagrod─Ö.
 12. Organizator wy┼é─ůcza mo┼╝liwo┼Ť─ç wyp┼éaty ekwiwalentu pieni─Ö┼╝nego za nagrod─Ö, ani zmiany jej na inn─ů nagrod─Ö.
 13. Nagroda przys┼éuguje tylko i wy┼é─ůcznie zwyci─Özcy, nie mo┼╝e on przenie┼Ť─ç praw do nagrody na osoby trzecie.
 14. Wydanie nagr├│d nast─ůpi zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa i zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieni─Ö┼╝na w ca┼éo┼Ťci zostanie potr─ůcona na poczet zrycza┼étowanego podatku dochodowego od os├│b fizycznych, o kt├│rym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od os├│b fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) i zostanie przekazana na rachunek w┼éa┼Ťciwego urz─Ödu skarbowego.
 15. Nagrody zostan─ů wys┼éane poczt─ů albo kurierem na adres podany przez uczestnika podczas Zg┼éaszania do Konkursu.
 16. Nagrody zostan─ů wys┼éane najp├│┼║niej do dnia 05.07.2019r.
 17. Nieodebranie nagrody wysłanej przez Organizatora oznacza rezygnację z nagrody.

┬á 4. POST─śPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. ┬áReklamacje mog─ů by─ç zg┼éaszane przez uczestnik├│w Konkursu na pi┼Ťmie, przez ca┼éy okres Konkursu, najp├│┼║niej do 30 dni od daty wydania nagr├│d.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegaj─ů wy┼é─ůcznie reklamacje zg┼éoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Organizatora z dopiskiem ÔÇ×ReklamacjaÔÇŁ.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wp┼éyni─Öcia reklamacji, w┼é─ůczaj─ůc w to wys┼éanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji.
 4. Uczestnikowi przys┼éuguje prawo do dochodzenia roszcze┼ä w s─ůdzie.

 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestnik├│w, w szczeg├│lno┼Ťci imi─Ö, nazwisko, numer kontaktowy (dalej ÔÇ×Dane OsoboweÔÇŁ) s─ů przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ) .
 2. Administratorem Danych Osobowych w zakresie przeprowadzenie Konkursu w rozumieniu RODO jest Grupa Pracuj sp. z o.o (dalej ÔÇ×GPÔÇŁ).
 3. Uczestnik o┼Ťwiadcza, ┼╝e zosta┼é przez GP poinformowany o tym, ┼╝e:
 4. GP jest administratorem Danych Osobowych,
 5. GP przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Poprzez prawnie usprawiedliwiony interes GP i Uczestnik rozumiej─ů konieczno┼Ť─ç pos┼éugiwania si─Ö przez GP Danymi Osobowymi w celu prawid┼éowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wr─Öczenia Nagr├│d,
 6. Dane osobowe s─ů przetwarzane w celu: realizacji Konkursu, w tym wr─Öczenia Nagr├│d,
 7. Dane Osobowe b─Öd─ů przetwarzane przez okres niezb─Ödnych do realizacji cel├│w okre┼Ťlonych w niniejszym ust─Öpie lit. c. Po tym czasie Dane Osobowe Uczestnik├│w zostan─ů usuni─Öte,
 8. Dane Osobowe mog─ů zosta─ç udost─Öpnione dostawcom us┼éug hostingowych lub marketingowych, dostawcom narz─Ödzi wspieraj─ůcych obs┼éug─Ö Konkursu, dostawc├│w system├│w ksi─Ögowych, podmiotom, kt├│re wraz z GP realizuj─ů Konkurs, dostawcom us┼éug wspieraj─ůcych dzia┼éania marketingowe GP lub sp├│┼éki powi─ůzane lub wsp├│┼épracuj─ůce z GP, dostawcom medi├│w spo┼éeczno┼Ťciowych, z kt├│rych korzysta GP, a tak┼╝e do organ├│w administracji publicznej (je┼╝eli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia s─ůdowego),
 9. Uczestnik mo┼╝e ┼╝─ůda─ç dost─Öpu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. ┼╗─ůdania, o kt├│rych mowa w zdaniu poprzedzaj─ůcym Uczestnik mo┼╝e zg┼éasza─ç na adres: [email protected]
 10. Uczestnik mo┼╝e wnie┼Ť─ç skarg─Ö do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych w sprawach zwi─ůzanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,
 11. podanie Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu,
 12. W przypadku pyta┼ä lub w─ůtpliwo┼Ťci w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, Uczestnik mo┼╝e si─Ö skontaktowa─ç z GP mailowo pod adresem: [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawa i obowi─ůzki Organizatora i uczestnik├│w Konkursu okre┼Ťlone s─ů w niniejszym Regulaminie oraz we w┼éa┼Ťciwych przepisach obowi─ůzuj─ůcego prawa.
 2. Wszelkie spory mog─ůce wynikn─ů─ç w zwi─ůzku z realizacja Konkursu b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd powszechny.

Oceń artykuł


Narz─Ödzia