Porady Student Praktyki i staże przepustką do kariery zawodowej?
02.10.2015  | 3 min czytania

Praktyki i staże przepustką do kariery zawodowej?

02.10.2015  | 3 min czytania
Autor wpisu admin

She got itCzy studiowanie oznacza lukę w CV, czy raczej jest okresem bogatym w pierwsze doświadczenia zawodowe? Jak wynika z badania Pracuj.pl „Studenci i absolwenci na rynku pracy”, 77% badanych odbywała praktyki, a 65% podejmowała pracę zawodową w trakcie studiów. Jedna czwarta z nich, po odbyciu stażu, otrzymała ofertę stałej pracy w firmie – najczęściej propozycje takie usłyszeli studenci i absolwenci studiów ekonomicznych i technicznych.

 

Staże, praktyki – codzienność studenta?

Zdecydowana większość studentów (niemal 90%) odbyło lub odbywa praktyki w trakcie studiów. Dla 77% są to praktyki zgodne z kierunkiem studiów, dla pozostałych – niezwiązane z profilem, w którym się kształcą.

Co nie dziwi, najczęściej staż związany z kierunkiem odbywają studenci kierunków medycznych. Drudzy pod tym względem są studenci kierunków przyrodniczych.

Przepustka do kariery?

Na pytanie, czy odbyte praktyki pomogły w zdobyciu doświadczenia zawodowego, 70% badanych przez nas młodych ludzi odpowiedziało twierdząco.

Co dały im praktyki i staże? Ich zdaniem:

  • pozwoliły zdobyć kompetencje merytoryczne (uważa tak połowa badanych),
  • rozwinęły kompetencje „miękkie” (wg jednej trzeciej).

Blisko jedna piąta badanych po zakończeniu praktyk otrzymała propozycję pracy w firmie, w której zdobywała doświadczenie zawodowe. Najczęściej ofertę taką otrzymywali studenci kierunków ekonomicznych – wśród nich, co czwartemu zaproponowano pozostanie w firmie, w której odbywał praktyki. Najrzadziej ofertę pracy po zakończeniu stażu otrzymywali studenci kierunków medycznych (6%) oraz przyrodniczych (8%).

Jednak okazuje się, pierwsza praca niekoniecznie związana była z kierunkiem studiów. Najrzadziej taką pracę udaje się znaleźć absolwentom studiów humanistycznych (33%) i przyrodniczych (20%), najczęściej – medycznych i technicznych.

Być może wiąże się to ze sposobem wyboru kierunku studiów – badani w większość (62%) wskazali na zainteresowania. Dużo rzadziej brali pod uwagę dane na temat zarobków w konkretnych zawodach i branżach (14%) oraz informacje dotyczące zawodów mających przyszłość (12%).

Najbardziej zadowolone z profilu studiów są osoby studiujące na kierunkach ekonomicznych i technicznych – blisko 40% wybrałoby je jeszcze raz ten sam kierunek, gdyby miało taką szansę.

Stażysta za darmo? Niekoniecznie

Wynagrodzenie za praktyki otrzymała nieco ponad jedna piąta badanych. Najchętniej płacono za staż studentom czy absolwentom z kierunków ekonomicznych, w tej grupie wynagrodzenie otrzymało 30% respondentów. Najrzadziej wynagrodzenie za swą pracę na stażu otrzymywali studenci z kierunków medycznych – wśród nich zaledwie cztery procent wskazało, że otrzymało jakąkolwiek zapłatę.

Pensję podczas praktyk otrzymywali także:

  • co czwarty student kierunków technicznych/ścisłych,
  • 18% humanistów,
  • 12% studentów kierunków przyrodniczych.

praktyki_staze_01 (calosc)

Źródło: Badanie Pracuj.pl Studenci i absolwenci na rynku pracy 2014 r, zrealizowane na grupie 2746 użytkowników Pracuj.pl, studiujących lub absolwentów do 2 lat od ukończenia studiów. Badanie przeprowadzone w październiku 2014 roku.
Więcej informacji: biuro prasowe.

 

Oceń artykuł