Porady Student Jak wybierać przedmioty na maturze, by dostać się na studia?
28.11.2017  | 3 min czytania

Jak wybierać przedmioty na maturze, by dostać się na studia?

28.11.2017  | 3 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Chcąc rozpocząć studia medyczne, należy zdawać maturę z: biologii, chemii i fizyki. W przypadku logistyki liczy się geografia i matematyka. Potencjalny student politologii powinien wykazać się dobrym wynikiem matury z historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie.

Na jakie studia iść?

Wybór kierunku studiów to poważna i trudna decyzja, którą podejmujemy w szkole średniej. Aby nie popełnić błędu i nie stracić kilku cennych lat, warto wykonywać przemyślane kroki. Po pierwsze, określmy swoje mocne i słabe strony oraz preferencje. Osoba, która nie radzi sobie z matematyką, może mieć trudności z dostaniem się na politechnikę lub ukończeniem studiów. Patrzmy realistycznie na swoje możliwości. Podejmując decyzję, warto kierować się również sytuacją na rynku pracy i uwzględnić zapotrzebowanie na pracowników, jakie występuje w określonych branżach.   

Wymogi rekrutacyjne

Rozważając wybór ścieżki edukacyjnej, należy zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na konkretnych uczelniach. Dzięki temu dowiemy się, jakie przedmioty maturalne wybrać, by dostać się na wymarzone studia. Im wcześniej to zrobimy, tym więcej czasu będziemy mogli poświęcić na naukę do matury - pierwszego ważnego egzaminu. Źródłem informacji na temat wymogów rekrutacyjnych są strony internetowe poszczególnych szkół wyższych, wydziałów i instytutów. Progi rekrutacyjne, tzn. wysokość wyników, które we wcześniejszych latach gwarantowały miejsce na liście studentów, różnią się w zależności od uczelni.

Przedmioty na świadectwie maturalnym a rekrutacja

Jeśli nie jesteśmy zdecydowani na konkretny kierunek, warto rozważyć kilka wariantów. Jakie mamy możliwości, wybierając poszczególne przedmioty na maturze?

  • Biologia

Biotechnologia, pielęgniarstwo, medycyna, chemia, dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, leśnictwo, wychowanie fizyczne, zootechnika i weterynaria – to przykładowe kierunki, w przypadku których dobry wynik z matury z biologii jest warunkiem koniecznym.  

  • Chemia

Chemia na świadectwie maturalnym jest niezbędna lub przydatna, jeśli zamierzamy rozpocząć studia na kierunkach, takich jak: farmacja, dietetyka, geodezja i kartografia, energetyka, inżynieria chemiczna i procesowa, metalurgia, psychologia czy technologia żywności i żywienia.  

  • Fizyka

Wysoki wynik z fizyki może być przepustką na takie studia, jak: biologia, informatyka i ekonometria, górnictwo i geologia, medycyna, lotnictwo i kosmonautyka, mechatronika oraz zarządzanie i inżyniera produkcji.

  • Geografia

Zdając geografię, możemy ubiegać się o przyjęcie na następujące kierunki: geodezja i kartografia, leśnictwo, logistyka, oceanografia, transport czy turystyka i rekreacja.

  • Historia

Historia jest niezbędna lub przydatna, jeśli chcemy dostać się na: politologię, stosunki międzynarodowe, psychologię lub filologię polską.  

Studia to ważny etap w życiu, ale warto uświadomić sobie, że oprócz kwalifikacji liczy się również doświadczenie zdobywane np. podczas praktyk, wolontariatu lub w pierwszej pracy. Aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dobrze jest też doskonalić kompetencje miękkie.   

Oceń artykuł