Porady Student Bezpłatne praktyki – dlaczego warto?
20.09.2018  | 4 min czytania

Bezpłatne praktyki – dlaczego warto?

20.09.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

Uczestnictwo w bezpłatnych praktykach pozwala zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędną do pracy w zawodzie. Praktykant ma większe szanse otrzymać zatrudnienie w danej branży niż osoby, które nie skorzystały z takiej możliwości. Pracodawca ma obowiązek podpisać z kandydatem umowę o bezpłatne praktyki. Maksymalny czas trwania praktyk to 3 miesiące.

Gdzie można uczestniczyć w bezpłatnych praktykach?

Marzeniem każdego ucznia czy studenta byłyby praktyki płatne, jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa oferują taką możliwość. Bezpłatne praktyki powinny być zorganizowane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz zasadami BHP.

Jak napisać CV na praktyki?

Jak wygląda umowa o bezpłatne praktyki?

Umowę o bezpłatne praktyki, tzw. umowę absolwencką, podpisuje się z osobą, która:

 • ukończyła co najmniej szkołę gimnazjalną;
 • nie ukończyła 30. roku życia.

Umowa powinna zostać zawarta na piśmie. Należy uwzględnić w niej informacje o:

 • firmie, w której odbędą się praktyki;
 • danych osobowych praktykanta;
 • okresie trwania praktyk – maksymalny czas uczestnictwa w praktykach wynosi 3 miesiące;
 • czasie pracy w ciągu dnia – liczba godzin do przepracowania w ciągu dziennej zmiany i/lub podane konkretne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, np. od 8:00 do 14:00. Praktykant nie może pracować więcej niż 40 godzin w tygodniu;
 • obowiązkach i zadaniach praktykanta oraz miejscu ich wykonywania;
 • dacie i miejscu zawarcia umowy.

4 zasady przy pisaniu listu motywacyjnego na praktyki zawodowe

Po co korzystać z bezpłatnych praktyk?

Praktyki pozwalają uczniom oraz studentom zdobyć kierunkowe doświadczenie zawodowe. Pomagają uzyskać odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności niezbędne w przyszłej pracy. Praktykant ma szansę poznać zasady działania przedsiębiorstwa oraz organizacji stanowisk. Praktyczna wiedza oraz pierwsze doświadczenie w zawodzie zwiększają szansę na znalezienie zatrudnienia w branży. Ponadto uczestnictwo w bezpłatnych praktykach pozwala:

 • zaznajomić się z obowiązkami na danym stanowisku pracy;
 • nauczyć się praktycznych umiejętności;
 • wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce – wpływa to również na szybsze i efektywniejsze przyswajanie nowych informacji;
 • poznać warunki i zasady działania firm oraz przedsiębiorstw;
 • uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach, które – poza praktykami czy zatrudnieniem na danym stanowisku – wymagałyby opłaty;
 • wzbogacić swoje CV.

Praktyki i staże przepustką do kariery zawodowej?

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca, organizujący praktyki w swojej firmie, powinien:

 • podpisać stosowną umowę o bezpłatne praktyki;
 • zapewnić praktykantom odpowiednie warunki pracy zgodne z zasadami BHP oraz przepisami Kodeksu pracy;
 • zapewnić odzież ochronną oraz narzędzia niezbędne do pracy;
 • wydać zaświadczenie o odbytych praktykach, na wniosek praktykanta.

Co po zakończeniu praktyk?

Po zakończeniu praktyk będziesz bogatszy o nowe umiejętności, które wykorzystasz w przyszłej pracy. Ponadto pracodawcy mogą zatrudnić praktykantów w trakcie lub po zakończeniu umowy absolwenckiej. Warto wykazać się ambicją oraz pozytywnym nastawieniem do wykonywanych obowiązków. Możliwe, że Twoja współpraca z firmą będzie trwać o wiele dłużej niż okres trwania praktyk.

Oceń artykuł