25.01.2018

Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca – na jakich zasadach?

Pracujący ojciec może skorzystać z części urlopu macierzyńskiego pod warunkiem, że matka jest aktywna zawodowo i wykorzystała co najmniej 14 z 20 tygodni urlopu. Prawo do wolnych dni przysługuje też m.in. wtedy, gdy pracownica przebywa w szpitalu.   Macierzyński dla ojca – warunki W większości przypadków ojciec może przebywać na urlopie macierzyńskim tylko wtedy, gdy […]

30.06.2017

L4 w ciąży – co powinnaś wiedzieć, zanim skorzystasz?

Pracownicom w ciąży przysługują szczególne prawa. W większości przypadków nie można wypowiedzieć im umowy o pracę czy nakazać wykonywania obowiązków w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej. W trakcie niezdolności do pracy, przypadającej w okresie ciąży, zatrudniona ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% dotychczasowej pensji jeśli odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe.  Prawa […]

09.06.2017

Macierzyński a umowa na czas określony

Prawo pracy przyznaje szczególne przywileje niektórym grupom pracowników. Jedną z nich stanowią kobiety w ciąży. Pracodawca, w większości przypadków, nie może wypowiedzieć im umowy o pracę. Ciężarne pracownice mają prawo do urlopu macierzyńskiego, podczas którego otrzymują zasiłek macierzyński.     Prawa ciężarnej w pracy Przywileje przysługujące pracownicom w ciąży zostały opisane w informatorze wydanym przez Państwową […]