Porady z kategorii Stanowiska
24.11.2020 |  5 min

Odpowiedzialność kasjera za pieniądze w kasie – jak to wygląda?

Czy odpowiedzialność materialna za kasę jest po stronie kasjera czy kierownika sklepu? Jak to wygląda w praktyce? Sprawdź, kiedy należy podpisać oświadczenie o odpowiedzialności materialnej kasjera i dowiedz się, co ono oznacza.

24.09.2020 |  4 min

Blacharz samochodowy – zakres obowiązków

Do warsztatu blacharza samochodowego trafiają najczęściej klienci z samochodami po stłuczkach lub innych uszkodzeniach karoserii. Chciałbyś wykonywać takie naprawy? Przeczytaj, czym zajmuje się blacharz samochodowy oraz jakie wymagania trzeba spełnić, by rozpocząć pracę w tym zawodzie. Z artykułu dowiesz się: • Blacharz samochodowy – opis zawodu • Blacharz samochodowy – praca za granicą i w

04.09.2019

Asystent finansowy – zakres obowiązków

Asystent finansowy jest zatrudniany jako wsparcie dla dyrektorów finansowych. Głównym zadaniem na tym stanowisku jest przeprowadzanie wszelkich czynności administracyjnych, dzięki którym przedsiębiorstwo prawidłowo funkcjonuje. To właśnie asystenci finansowi zajmują się wprowadzaniem oraz rozliczaniem firmowych wydatków. W tym zawodzie dobrze sprawdzają się osoby posiadające wykształcenie związane z księgowością i finansami. Główne obowiązki: utrzymywanie stałego obiegu dokumentów

04.09.2019

Asystent działu zakupów – zakres obowiązków

Asystent działu zakupów dba o zapewnienie bieżących dostaw w firmie lub w instytucji, a nadzór nad nim sprawuje menedżer. Do wykonywania tego zawodu wymagany jest dyplom uczelni wyższej uzyskany na kierunku technicznym lub ekonomicznym. Główne obowiązki: kontaktowanie się z dostawcami (najczęściej telefonicznie lub online) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji wykonywanie poleceń menedżera monitorowanie stanów magazynowych wykonywanie czynności

Więcej porad
04.09.2019

Asystent ds. kadr i płac – zakres obowiązków

Asystent ds. kadr i płac zapewnia wsparcie dla całego działu kadr i płac. Przedsiębiorstwa oferują stabilne zatrudnienie w tym zawodzie, a największą szansę na otrzymanie pracy mają osoby studiujące na kierunkach związanych z HR, jak np. zarządzanie zasobami ludzkimi. Główne obowiązki: wykonywanie czynności biurowych – wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego porządkowanie potrzebnych dokumentów, przygotowywanie zestawień

04.09.2019

Asystent ds. obsługi klienta – zakres obowiązków

Asystent ds. obsługi klienta zajmuje się realizacją zadań powierzonych przez menedżerów, a także prezentowaniem produktów i usług oraz przygotowywaniem raportów. W tym zawodzie potrzebne jest co najmniej średnie wykształcenie. Główne obowiązki: bezpośredni kontakt z klientami (np. w biurze lub w punkcie obsługi klienta) przyjmowanie zgłoszeń dbanie o atrakcyjną prezentację promowanych towarów lub usług zapoznawanie się

04.09.2019

Asystent brokera – zakres obowiązków

Asystent brokera wykonuje obowiązki mające charakter pomocniczy – brokerzy świadczący usługi na rzecz swojego klienta bardzo często potrzebują wsparcia przy realizacji projektów i prowadzeniu działalności. Kariera asystenta pozwala zdobyć doświadczenie potrzebne do rozpoczęcia samodzielnej pracy. Na to stanowisko najczęściej przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem ekonomicznym lub pokrewnym – czasami pracę oferuje się też studentom

03.09.2019

Asystent biura – zakres obowiązków

Asystent biura odpowiada za pomoc w wykonywaniu obowiązków służbowych i sprawne funkcjonowanie całego biura. W tym zawodzie dobrze sprawdzają się absolwenci ekonomii oraz zarządzania. Mile widziane jest doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Główne obowiązki: prowadzenie terminarza spotkań umawianie spotkań z klientami sprawdzanie skrzynki pocztowej, porządkowanie korespondencji przygotowywanie raportów, pism i prezentacji branie udziału w


Pozostałe porady
03.09.2019

Asystent biegłego rewidenta – zakres obowiązków

Asystent biegłego rewidenta udziela mu pomocy podczas przeprowadzania badania sprawozdania finansowego według przyjętych norm. Prowadzi księgi rachunkowe i jest dużym wsparciem dla swojego przełożonego. Na to stanowisko są poszukiwani przede wszystkim absolwenci kierunków ekonomicznych lub związanych z zarządzaniem. Główne obowiązki: branie udziału w badaniach oraz audytach funduszy przeglądanie sprawozdań finansowych doradzanie w zakresie rachunkowości i

03.09.2019

Asystent audytu – zakres obowiązków

Asystent audytu odgrywa rolę pomocniczą przy sporządzaniu dokumentacji rewizyjnej, przygotowywaniu sprawozdań finansowych oraz współpracy z klientami w ramach realizowanych projektów. Na tym stanowisku wymagane jest wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne. Główne obowiązki: uczestnictwo w delegacjach przeprowadzanie audytów w oddziale firmy lub u klienta zewnętrznego przygotowywanie raportów sporządzanie dokumentacji rewizyjnej przeprowadzanie analiz oraz przeglądów sprawozdań finansowych W

30.08.2019

Aplikant sędziowski – zakres obowiązków

Aplikant sędziowski to osoba, która stara się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu sędziego. Aby dostać się na aplikację, należy ukończyć studia prawnicze i zdać test wstępny. W trakcie aplikacji odbywają się zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa oraz praktyki. Cały proces trwa 36 miesięcy i kończy się egzaminem sędziowskim. Główne obowiązki: uczestnictwo w szkoleniach i

30.08.2019

Aplikant prokuratorski – zakres obowiązków

Aplikant prokuratorski to osoba, która stara się o posadę prokuratora. Podczas trwania aplikacji nie może podejmować się innych zajęć z wyjątkiem działalności naukowej czy dydaktycznej. Aplikantem prokuratorskim może zostać absolwent studiów prawniczych posiadający obywatelstwo kraju, w którym chce praktykować. Główne obowiązki: korzystanie z nowoczesnych baz dydaktycznych uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przed wykładowców i innych specjalistów


30.08.2019

Aparatowy – zakres obowiązków

Aparatowy nadzoruje funkcjonowanie specjalistycznej aparatury chemicznej wykorzystywanej w produkcji. To zawód, który wymaga znajomości maszyn i procesów powstawania substancji. Priorytetem jest odpowiednie wykształcenie – średnie bądź techniczne związane z chemią. Główne obowiązki: nadzorowanie prawidłowego działania aparatury chemicznej służącej do przeprowadzania reakcji otrzymywanie wymaganych substancji, weryfikowanie ich zgodności z dopuszczalnymi normami konserwacja obsługiwanego sprzętu serwisowanie niesprawnych

30.08.2019

Aparatowy procesów chemicznych – zakres obowiązków

Aparatowy procesów chemicznych jest pracownikiem odpowiedzialnym za prawidłowe i sprawne funkcjonowanie specjalistycznej aparatury. Wśród wymagań na to stanowisko pracodawcy najczęściej zaznaczają posiadanie wykształcenia średniego albo technicznego związanego z chemią. Główne obowiązki: obsługiwanie nowoczesnych maszyn uzyskiwanie substancji potrzebnych do tworzenia konkretnych produktów monitorowanie aktualnego stanu technicznego urządzeń, serwisowanie ich i konserwacja analizowanie otrzymanych wyników zgodnie ze wszystkimi

30.08.2019

Analityk ryzyka – zakres obowiązków

Analityk ryzyka to profesja związana z kryzysem na rynkach finansowych. Osoba na tym stanowisku dba o bezpieczeństwo finansowe firmy. Potencjalni kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym. Główne obowiązki: wnikliwa analiza sprawozdań, bilansów rachunków, zachowań płatniczych uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorstw identyfikacja i kontrolowanie możliwego ryzyka, ustalanie źródeł jego występowania i doskonalenie systemu

30.08.2019

Analityk inwestycyjny – zakres obowiązków

Analityk inwestycyjny odpowiada za przygotowywanie sprawozdań oraz rekomendacji dla planowanych inwestycji. Przyczynia się do podejmowania decyzji z zakresu inwestowania. Dzięki jego wysiłkom firmy mogą monitorować warunki rynkowe czy procesy inwestycyjne. Na to stanowisko poszukiwani są przede wszystkim absolwenci finansów, ekonomii, statystyki bądź matematyki. Główne obowiązki: pozyskiwanie i analiza danych analizowanie projektów inwestycyjnych opracowywanie raportów przygotowywanie