18.05.2018 | 4 min czytania

Ile godzin możesz pracować na umowie-zleceniu?

Podczas realizacji zlecenia nie obowiązują limity czasu pracy, chyba że wynika to z treści umowy. W pozostałych przypadkach możesz pracować dłużej niż np. 48 godzin w tygodniu. Za każdą godzinę pracy przysługuje Ci wynagrodzenie – nie niższe niż 13,7 zł brutto. Normy czasu pracy – umowa o pracę 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo […]

18.05.2018 | 4 min czytania

Smart working – na czym polega?

Podstawą smart workingu jest elastyczność. W tym systemie liczą się efekty – mniejsze znaczenie ma czas przeznaczany na pracę i miejsce, w którym się ją wykonuje.   Elastyczność a prawo pracy Pracodawca może wprowadzić elastyczny czas pracy w całym zakładzie (za zgodą organizacji związkowych) lub dla jednego pracownika (na jego wniosek). Przepisy dotyczące ruchomego czasu […]

18.05.2018 | 4 min czytania

6 przywilejów osoby niepełnosprawnej w pracy

Uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym pracownikom to np. krótszy czas pracy i większy wymiar urlopu wypoczynkowego. O warunkach zatrudnienia decyduje stopień niepełnosprawności. Sytuacja niepełnosprawnych pracowników – podstawa prawna Prawa osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynikają z kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141), a także z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu […]