Składki ZUS – czy powinny Cię martwić?

Kategoria


Autor:
Sebastian Mioduszewski
Kategoria:

Mówiąc o pensji większość pracowników odnosi się do kwoty netto, czyli sumy którą otrzymujemy „na rękę”. Pracodawcy natomiast wolą mówić o całkowitym koszcie pracownika, na który składa się kwota brutto wynagrodzenia powiększona o składki ZUS. Ile naprawdę wynoszą?


Zgodnie z ustawą w 2016 roku składki ZUS wynoszą łącznie 1121,52 zł z ubezpieczeniem chorobowym. Co wchodzi w ich skład?

  • składka na ubezpieczenie społeczne 2016 w wysokości 772,96 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) lub 713,35 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego),
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne 2016: 288,95 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 2016: 59,61 zł.

Warto pamiętać, że prócz składek ZUS, firmy zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę muszą opłacić również składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych, która wynosi 36,50 zł.

Mniejsze składki ZUS płacą, przez pierwsze dwa lata działalności firmy małe.

W 2016 roku składki na tzw. mały ZUS wynoszą w sumie 465,28 zł. W ich skład wchodzą:

  • Ubezpieczenie społeczne: 176,33 zł (opłacanie składki na Fundusz Pracy nie jest konieczne),
  • Ubezpieczenie zdrowotne: 288,95 zł.

Oceń artykuł


Narzędzia