25.01.2018

Kiedy można odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

Konieczność sprawowania opieki nad małym dzieckiem lub przekroczenie rocznego limitu nadgodzin – to przyczyny uzasadniające odmowę wykonywania pracy „po godzinach”. Bezpodstawny sprzeciw wobec polecenia pracodawcy stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych. Grożą za to kary dyscyplinarne, np. nagana.    Nadgodziny – podstawa prawna Praca w godzinach nadliczbowych jest wykonywana po przekroczeniu normy dobowej lub tygodniowej, które wynoszą […]

25.01.2018

Zmianowy czas pracy – ABC

Praca zmianowa może występować w różnych systemach czasu pracy. Decydując się na takie rozwiązanie, zatrudniający powinien respektować prawo pracowników do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Musi także odpowiednio rekompensować wykonywanie obowiązków w niedzielę i święta. Praca trzyzmianowa – kodeks pracy Zgodnie z art. 128 kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) praca zmianowa to wykonywanie obowiązków „według ustalonego rozkładu czasu […]

21.12.2017

Dobowy wymiar czasu pracy – wszystko, co warto wiedzieć

Kodeks pracy określa normy czasu pracy obowiązujące pracowników. Przekraczanie ich jest możliwe, o ile pracodawca rekompensuje pracę w nadgodzinach oraz zleca ją tylko wtedy, gdy zachodzi konieczność. Dobowy wymiar czasu pracy wynosi  8 godzin. Można go zwiększać w zależności od rozkładu czasu pracy w danym zakładzie.    Nadgodziny – praca powyżej wymiaru dobowego i tygodniowego […]