Porady Rozmowa kwalifikacyjna Testy numeryczne – jak je wypełniać?
19.10.2017  | 4 min czytania

Testy numeryczne – jak je wypełniać?

19.10.2017  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Dokumenty aplikacyjne, czyli CV oraz list motywacyjny – to podstawowe źródła wiedzy o potencjalnych pracownikach. Rekruterzy wykorzystują różne narzędzia, aby z grona kandydatów wyłonić osoby, które najlepiej nadają się do objęcia określonego stanowiska. Testy numeryczne pozwalają sprawdzić m.in. umiejętności matematyczne i zdolność logicznego myślenia u potencjalnego pracownika.

Z artykułu dowiesz się:
• Jakiego typu testy rekrutacyjne wykorzystywane są przez pracodawców?
• Do czego służą testy numeryczne?
• Jak wypełniać testy numeryczne, aby zapewnić sobie sukces na rozmowie kwalifikacyjnej?

Testy rekrutacyjne – rodzaje

Pracownicy działu HR stosują różne metody rekrutacji oraz selekcji przyszłych pracowników. Celem tego jest bliższe poznanie kandydata oraz określenie jego predyspozycji do wykonywania danego zawodu. Wśród metod rekrutacji ważne miejsce zajmują różnego rodzaju testy. Przeprowadzając je, można szybko zweryfikować stan wiedzy kandydata. Nietrudno również ocenić umiejętność posługiwania się nią w praktyce oraz tzw. kompetencje miękkie. A standaryzacja tego typu testów pozwala sprawnie interpretować ich wyniki.

| Kompetencje miękkie i twarde – 8 zasad umieszczania ich w CV

W wielu zawodach duże znaczenie mają kompetencje miękkie oraz sprawność psychofizyczna. W takich przypadkach podczas rozmowy o pracę bierze się pod uwagę wyniki testów psychologicznych. Ich pomyślne przejście jest niezbędne np. wówczas, gdy chcesz służyć w policji czy wykonywać zawód pilota lub kierowcy autobusu. Profesje, których wykonywanie wymaga pełnej sprawności psychofizycznej, są wskazane w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. W rekrutacji na inne stanowiska chętnie stosuje się testy sprawdzające myślenie werbalne, numeryczne i logiczne.

Testy numeryczne – ich wykorzystanie w rekrutacji

W rekrutacji często używa się testów numerycznych. Zalicza się je do grupy testów wykorzystywanych do weryfikacji poziomu umiejętności matematycznych kandydata. Stosuje się je też w przypadku stanowisk, na których niezbędna jest zdolność logicznego myślenia. Sprawne posługiwanie się działaniami matematycznymi – również w stresujących sytuacjach – ma duże znaczenie w zawodach związanych m.in. z finansami czy analizami biznesowymi. Ale nie tylko – znalezienie szybkiego rozwiązania jakiegoś problemu bywa bowiem przydatne w takich branżach jak np. PR czy zarządzanie kryzysowe.

| Targetoza. Jak pracować pod presją celu?

Na wypełnienie testu numerycznego masz zawsze określoną ilość czasu. Wykonanie jednego polecenia powinno najczęściej trwać minutę lub nawet tylko 30 sekund. Zadania, jakie pojawiają się na tego typu testach, mają bardzo zróżnicowany charakter. Mogą np. przybrać formę tekstową i mieć zbliżony kształt do typowych zadań matematyczno-logicznych. Bywa też, że konieczne jest przeanalizowanie tabeli lub wykresu i uzupełnienie w nich poszczególnych kolumn bądź wyciągnięcie z nich odpowiednich wniosków. Pytania w ramach testu numerycznego mogą być otwarte, półotwarte lub zamknięte.

Testy numeryczne – jak je rozwiązywać?

Podczas wykonywania testów numerycznych liczą się przede wszystkim: wyobraźnia matematyczna, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolność zapanowania nad stresem. Specjalistyczna wiedza nie ma większego znaczenia, choć bywa, że przydaje się znajomość różnego rodzaju wzorów. Aby dobrze przygotować się do tego typu zadań rekrutacyjnych, warto jak najwięcej ćwiczyć. Testy te mają bowiem czasem na tyle nieprzewidywalną formę, że tylko spore doświadczenie w ich rozwiązywaniu może Ci pozwolić na wyjście z nich obronną ręką.

| Testy rekrutacyjne – ABC

Wiele testów numerycznych – wraz z prawidłowymi rozwiązaniami – znajdziesz w Internecie. Jeśli zobaczysz, jakiego typu błędy popełniasz, możesz się nauczyć stopniowo je eliminować. Podczas ćwiczeń zawsze wyznaczaj sobie konkretny czas na rozwiązanie testu. Dzięki temu narzucisz sobie odpowiedni rygor i opanujesz umiejętność pracy pod presją czasu. Pamiętaj , że tego typu zadania kwalifikacyjne sprawdzają często także Twoją znajomość języka angielskiego. Dobrze jest więc powtórzyć podstawowe zagadnienia z tego obszaru, aby jak najlepiej przygotować się do spotkania rekrutacyjnego i pokazać, że Twoje kompetencje bronią się same!

Oceń artykuł