Porady Rozmowa kwalifikacyjna Testy numeryczne – co to takiego?
19.10.2017 | 0 min czytania

Testy numeryczne – co to takiego?

19.10.2017 | 0 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Dokumenty aplikacyjne, czyli CV oraz list motywacyjny – to najważniejsze, ale nie jedyne źródła wiedzy o potencjalnych pracownikach. Rekruterzy wykorzystują różne narzędzia, aby spośród grona kandydatów wyłonić osoby, które najlepiej nadają się do objęcia określonego stanowiska. Testy numeryczne pozwalają sprawdzić umiejętności matematyczne.

Testy rekrutacyjne do pracy – rodzaje

Pracownicy działu HR stosują różne metody rekrutacji oraz metody selekcji, które umożliwiają bliższe poznanie kandydata oraz określenie jego predyspozycji do wykonywania danego zawodu. Ważne miejsce zajmują wśród nich testy. Przeprowadzając je, można szybko zweryfikować stan wiedzy, jaką dysponuje kandydat. Nietrudno również ocenić umiejętność posługiwania się nią w praktyce. Standaryzacja pozwala sprawnie interpretować wyniki. Duże znaczenie mają kompetencje miękkie oraz sprawność psychofizyczna i dlatego też w pracy bierze się pod uwagę wyniki testów psychologicznych. Ich pomyślne przejście jest niezbędne np. wówczas, gdy chcemy służyć w policji czy wykonywać zawód pilota lub kierowcy autobusu. Profesje, których wykonywanie wymaga pełnej sprawności psychofizycznej, są wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960620286). Testy psychologiczne mogą okazać się istotne także w odniesieniu do innych zawodów.    

Wykorzystanie testów numerycznych w rekrutacji

Testy numeryczne zalicza się do grupy testów używanych przy weryfikacji poziomu umiejętności matematycznych kandydata. Podobne narzędzia stosuje się w przypadku stanowisk, na których niezbędna jest zdolność logicznego myślenia. Sprawne posługiwanie się działaniami matematycznymi, również w stresujących sytuacjach, ma duże znaczenie szczególnie w zawodach związanych z finansami. Wykonując testy numeryczne, mamy do dyspozycji określoną ilość czasu. Na jedno polecenie przypada najczęściej minuta lub 30 sekund. Zadania, jakie pojawiają się w arkuszach, mają zróżnicowany charakter. Są otwarte, półotwarte lub zamknięte. Mogą przybrać formę tekstową. Czasami konieczne jest przeanalizowanie tabeli lub wykresu.    

Jak przygotować się do wypełniania testów numerycznych?

Podczas wykonywania testów numerycznych liczą się przede wszystkim: wiedza matematyczna, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolność zapanowania nad stresem. Specjalistyczna wiedza nie ma większego znaczenia. Warto ćwiczyć, żeby dobrze przygotować się do wykonywania podobnych zadań rekrutacyjnych. Najlepsza metoda to wypełnianie arkuszy i analizowanie odpowiedzi przy wykorzystaniu klucza. Mając świadomość tego, jakie błędy popełniamy, możemy stopniowo je eliminować. Aby móc sprawnie rozwiązać test numeryczny, potrzebna jest również znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym.

Oceń artykuł