Te branże zatrudniały na wiosnę

Kategoria
Rozmowa kwalifikacyjna

Autor wpisu
admin

Casual businesswomanW maju opublikowano na portalu Pracuj.pl 35 974 ofert pracy, co oznacza 5% wzrostu w porównaniu z majem 2014 r. Miniony miesiąc był kolejnym potwierdzającym stałą tendencję wzrostową polskiego rynku pracy. Najwięcej ofert pracy opublikowano dla branż handel i sprzedaż, bankowość finanse i ubezpieczenia oraz dla przemysłu ciężkiego. Najdynamiczniej przyrasta liczba ofert pracy dedykowanych inżynierom oraz specjalistom obsługi klienta. Natomiast rekordowy wzrost ofert pracy w porównaniu z majem 2014 r. odnotowała branża budownictwo i nieruchomości.

 

Jakie branże zatrudniały w maju?

 

Niezmiennie najwięcej ofert pracy opublikowano z branży handel i sprzedaż, było to 7 140 ofert, co stanowiło jedną piątą wszystkich majowych ogłoszeń o pracę. Jednak w stosunku do maja 2014 roku odnotowano w tej branży niewielki, bo 2%, spadek liczby ofert. Branża bankowość, finanse i ubezpieczenia utrzymuje drugą po liderze pozycję z 15% udziałem w ogólnej liczbie opublikowanych w maju ogłoszeń.

 

Na trzecim miejscu uplasował się przemysł ciężki z 3 247 ogłoszeniami o pracę. W przypadku tej branży odnotowano znaczący, 13%, wzrost liczby ofert porównując dane rok do roku. Najwięcej ogłoszeń o pracę z branży przemysł ciężki skierowano do specjalistów handlu i sprzedaży, inżynierów oraz specjalistów produkcji, najbardziej w porównaniu z majem 2014 r., wzrosło zapotrzebowanie w tej branży na specjalistów obsługi klienta – o 34%.

 

Budownictwo nie traci impetu

 

W maju budownictwo i nieruchomości było branżą, która odnotowała, największy, bo 15%, wzrost ofert pracy w porównaniu z majem 2014 r. Najwięcej ogłoszeń o pracę z tej branży skierowano do osób odpowiedzialnych za handel i sprzedaż – 868 ofert, ekspertów budownictwa – 776 ofert oraz inżynierów 562 oferty. Najdynamiczniej natomiast przyrastała liczba ogłoszeń z tej branży skierowanych do osób odpowiedzialnych za obsługę klienta – aż 60% wzrostu rok do roku oraz za handel i sprzedaż, o 23% więcej ogłoszeń niż przed rokiem. Nie maleje także popyt na specjalistów budownictwa – ofert skierowanych do nich było o 10% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Dla jakich specjalistów maj był łaskawy?

 

W maju najwięcej pracy było dla specjalistów handlu i sprzedaży – opublikowano dla nich 13 443 ogłoszeń, co stanowiło 37% wszystkich ogłoszeń. Poszukiwano także finansistów – 5 793 ogłoszeń o pracę, specjalistów IT – 4 855 ofert oraz inżynierów – 3 571 ofert.

 

Najdynamiczniej rok do roku przyrosło zapotrzebowanie na inżynierów – wzrost o 19% w porównaniu do maja 2014 r. oraz specjalistów obsługi klienta – wzrost o 7% rok do roku. Inżynierów poszukiwały przede wszystkim branże: przemysł ciężki, budownictwo i nieruchomości, handel i sprzedaż, przemysł lekki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. Najwięcej specjalistów obsługi klienta potrzebnych było firmom z branży handel i sprzedaż – 2212 ofert z tej branży oraz bankowości – 1324 ofert.

 

Gdzie było najłatwiej o pracę w maju?

 

Najwięcej ofert pracy opublikowali pracodawcy z województwa mazowieckiego – 8 033, wzrost o 9% rok do roku, dolnośląskiego 3637, wzrost o 8,5% rok do roku oraz województw małopolskiego i śląskiego. W maju najchętniej zatrudniały firmy największe – powyżej 250 pracowników – opublikowane przez nie oferty stanowiły niemal jedną trzecią ogółu ogłoszeń. Z kolei największy przyrost zapotrzebowania na pracowników odnotowały, porównując z majem 2014r., przedsiębiorstwa średnie (51-250 pracowników) i wyniósł on w maju 2015 r. 21,5%.

 

Także po stronie pracowników widać utrzymujący się optymizm i wzmożoną aktywność w poszukiwaniu nowej pracy. W maju na portalu Pracuj.pl zarejestrowało się ponad 78 tysięcy nowych użytkowników co oznacza 21% wzrost w porównaniu z majem 2014 r. Znacząco, o 10,12%, zwiększyła się także liczba wysyłanych aplikacji na oferty pracy.

rps

Oceń artykuł


Narzędzia