Porady Rozmowa kwalifikacyjna Rekrutacja i selekcja – na czym polega różnica?
28.11.2017

Rekrutacja i selekcja – na czym polega różnica?

28.11.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

Rekrutacja do pracy polega na doborze kandydatów, którzy spełniają wymagania przypisane do stanowiska. Stosuje się takie metody, jak: analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, testy, sesja Assessment Center lub ocena referencji. Selekcję można uznać za jeden z etapów rekrutacji, rozumianej jako szerszy proces pozyskiwania nowych pracowników.

Przebieg rekrutacji i selekcji

Prowadzenie rekrutacji polega na pozyskiwaniu kandydatów. Pracownicy działu HR tworzą opis stanowiska, redagują ofertę, publikują ją w mediach, Internecie itd., a następnie gromadzą napływające aplikacje. Inną formą rekrutacji jest uczestnictwo w targach pracy. Dana firma organizuje swoje stoisko. Osoby poszukujące zatrudnienia mogą zapoznać się z ofertą i podjąć decyzję o aplikowaniu.     

Kolejny etap rekrutacji to analiza zebranych dokumentów i prowadzenie selekcji, polegającej na systematycznym zmniejszaniu grona kandydatów. Osoby, które nie posiadają odpowiednich kompetencji, tracą szansę na angaż. Pozostają ci, którzy spełniają standardy określone przez specjalistów z działu zarządzania zasobami ludzkimi.   

Narzędzia i metody stosowane podczas selekcji

Selekcji kandydatów dokonuje się przy pomocy takich narzędzi, jak:

  • Analiza CV i listu motywacyjnego

Pierwszym etapem selekcji jest ocena treści życiorysu i listu motywacyjnego. Rekruter sprawdza, czy kwalifikacje i umiejętności pracownika umożliwią mu sprawne wykonywanie zadań przypisanych do nieobsadzonego stanowiska.  

  • Rozmowa rekrutacyjna

Osoby, które pomyślnie przechodzą pierwszy etap selekcji, są zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną. W trakcie spotkania rekruter zadaje pytania dotyczące m.in. doświadczenia zawodowego, mocnych i słabych stron, zainteresowań itd. Kandydat ma możliwość rozwinięcia informacji zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych.  

  • Testy

Wykorzystywanie standaryzowanych testów w selekcji jest powszechne w odniesieniu do wielu profesji. Na przykład osoby, które ubiegają się o pracę w policji, przystępują do testów sprawnościowych czy psychologicznych. Muszą również osiągnąć odpowiedni wynik testu wiedzy ogólnej.  

  • Assessment Center

Osoby uczestniczące w AC mierzą się z zadaniami, takimi jak np. symulacja, dyskusja grupowa, studium przypadku czy prezentacja. Przeprowadzenie sesji Assessment Center umożliwia weryfikację kompetencji kandydatów pod kątem wymagań przypisanych do danego stanowiska. Po zakończeniu każdego zadania asesor wypełnia arkusz oceny. Wynik testów decyduje o odrzuceniu lub wyborze danej kandydatury.

  • Analiza referencji

W ograniczeniu liczby kandydatów pomaga również sprawdzanie referencji. Rekruter kontaktuje się z osobami, które napisały opinię na temat potencjalnego pracownika i prosi je o potwierdzenie prawdziwości dokumentu. Stosując tę metodę, można wyłonić i odrzucić np. tych kandydatów, którzy okazali się nieuczciwi.  

Oceń artykuł