Porady Rozmowa kwalifikacyjna Ochrona danych osobowych a proces rekrutacji
01.03.2018

Ochrona danych osobowych a proces rekrutacji

01.03.2018
Autor wpisu Pracuj.pl

W dokumentach rekrutacyjnych podajemy swoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres itd. Potencjalny pracodawca nie może dysponować nimi w dowolny sposób.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W ogłoszeniach o pracę pojawia się informacja o konieczności zawarcia w CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. Potencjalny pracodawca może zarządzać informacjami pozwalającymi na identyfikację tylko wtedy, gdy się na to zgodzimy. Wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971330883).

Co można zrobić z danymi osobowymi kandydata?

Przetwarzanie danych to „jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych” (art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych). Potencjalny pracodawca może wykonywać wspomniane działania wyłącznie w celach związanych z rekrutacją.

W naszym CV znajdują się informacje, takie jak:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • miejsce zamieszkania,
  • wykształcenie,
  • historia zatrudnienia.

Od kliknięcia do etatu, czyli jak zmieniła się rekrutacja

Ochroną jest objęty również adres e-mail, w którym pojawia się nasze imię i nazwisko. Pracodawca nie może wykorzystywać także zdjęcia załączonego do CV. Nie ma prawa również domagać się wprowadzenia takiego elementu do życiorysu. Jeśli udostępniłby fotografię, dopuściłby się naruszenia wizerunku, który podlega ochronie - zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093).   

W razie wycieku danych pracodawca, który odpowiada za ich zabezpieczenie, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Jeśli ujawni chronione dane lub w wyniku zaniedbań niepowołane osoby trzecie zyskają do nich dostęp, grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Gdy jego działania są nieumyślne, kara pozbawienia wolności może trwać maksymalnie rok.    

Jakich informacji może zażądać pracodawca?

Zatrudniający ma prawo oczekiwać podania danych umożliwiających naszą identyfikację. Po przyjęciu nas do pracy może prosić również o podanie imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeśli jest to konieczne ze względu na korzystanie z uprawnień przysługujących pracownikom - rodzicom. Musimy podać pracodawcy również numer PESEL oraz inne informacje, o ile taka konieczność wynika z odrębnych przepisów (http://www.giodo.gov.pl/pl/348/971).   

Pracodawca ma obowiązek chronić dane, jakimi dysponuje. W tym celu powinien np. wdrożyć zabezpieczenia systemów informatycznych, a także wprowadzić systemy alarmowe czy zatrudnić ochronę. Po zakończeniu rekrutacji informacje podlegające specjalnej ochronie powinny zostać usunięte.

Ochrona danych osobowych pracownika

Jeśli chcesz zmienić miejsce zatrudnienia, stwórz CV i napisz list motywacyjny do pracy. Pamiętaj, by zawrzeć w dokumentach rekrutacyjnych odpowiednie informacje na swój temat. Istotnym elementem jest także zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. Brak klauzuli może być powodem odrzucenia aplikacji.

Zobacz, jak zrobić dobre wrażenie podczas rekrutacji!

Oceń artykuł