Porady Rozmowa kwalifikacyjna Ochrona danych osobowych a proces rekrutacji
01.03.2018  | 5 min czytania

Ochrona danych osobowych a proces rekrutacji

01.03.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

W dokumentach rekrutacyjnych podajesz swoje dane osobowe – m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres. Potencjalny pracodawca nie może dysponować tymi informacjami w dowolny sposób. Przeczytaj, jak powinna wyglądać ochrona danych osobowych w firmie, do której aplikujesz na wybrane stanowisko. Sprawdź też, na co się zgadzasz, dodając klauzulę poufności na końcu CV.

Z artykułu dowiesz się:
• Co o ochronie danych osobowych mówi obowiązująca ustawa?
• Czy do CV trzeba obowiązkowo dodawać zdjęcie?
• O jakie informacje może poprosić Cię przyszły pracodawca?

Ustawa o ochronie danych osobowych

Przeglądając ogłoszenia na portalu Pracuj.pl, na pewno zauważyłeś, że bardzo często pojawia się w nich informacja o konieczności zawarcia w CV klauzuli poufności. Jej treść brzmi: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. Okazuje się, że według prawa potencjalny pracodawca może zarządzać podanymi przez Ciebie informacjami, które pozwalają mu na identyfikację Twojej osoby, tylko wtedy, gdy sam się na to zgodzisz. Wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych. Brak klauzuli może być powodem odrzucenia aplikacji, nawet jeśli masz bogate doświadczenie na danym stanowisku.

Dane osobowe, które znajdują się w standardowym CV, to:
• imię i nazwisko
• data urodzenia
• miejsce zamieszkania
• wykształcenie
• historia zatrudnienia

A zatem na czym polega ochrona danych osobowych i co kryje się za zgodą na ich przetwarzanie? Według art. 7 ustawy są to „jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych”. Potencjalny pracodawca może więc wykonywać wspomniane działania tylko i wyłącznie w celach związanych z Twoją rekrutacją.

| Od kliknięcia do etatu, czyli jak zmieniła się rekrutacja

Ochrona danych osobowych a zdjęcie w CV

Ochroną danych osobowych jest objęte również Twoje zdjęcie, które dołączyłeś do CV. Dodatkowo pracodawca nie ma prawa domagać się wprowadzenia takiego elementu do życiorysu. Pamiętaj, że jeśli podczas procesu rekrutacji ktoś udostępni Twoją fotografię, dopuszcza się w ten sposób naruszenia wizerunku, który podlega ochronie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

W razie wycieku danych pracodawca, który odpowiada za ich zabezpieczenie, musi liczyć się ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi. Jeśli ujawni chronione dane lub w wyniku zaniedbań niepowołane osoby trzecie zyskają do nich dostęp, pracodawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Gdy jego działania są nieumyślne, kara pozbawienia wolności może trwać maksymalnie rok.

|Poznaj swoje prawa, gdy podejmujesz pracę

Ochrona danych osobowych a informacje potrzebne podczas procesu zatrudnienia

Pomyślnie udało Ci się przejść rekrutację i wkrótce czeka Cię pierwszy dzień w nowej pracy. Czy ochrona danych osobowych w firmie nadal obowiązuje Twojego pracodawcę? O jakie informacje może Cię poprosić np. przy podpisywaniu umowy? Okazuje się, że osoba zatrudniająca ma prawo oczekiwać przekazania danych, które umożliwiają Twoją identyfikację. To dlatego po przyjęciu do pracy zostaniesz poproszony np. o podanie imion i nazwisk oraz dat urodzenia Twoich dzieci. Jest to konieczne, abyś mógł skorzystać z uprawnień przysługujących pracującym rodzicom.

Będziesz musiał podać również numer PESEL. Wszystkie dodatkowe informacje powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. Twój pracodawca ma obowiązek chronić dane, którymi dysponuje. W tym celu powinien np. wdrożyć zabezpieczenia systemów informatycznych, a także wprowadzić systemy alarmowe czy zatrudnić ochronę. Po zakończeniu rekrutacji informacje podlegające specjalnej ochronie powinny zostać usunięte.

| Ochrona danych osobowych pracownika

Obejrzyj film i zobacz, jak zrobić dobre wrażenie podczas rekrutacji!

Oceń artykuł