Kompetencje a kwalifikacje – różnice

Kategoria
Rozmowa kwalifikacyjna

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 3.75/5 (4)
Ocena treści 3.75/5 (4)

Rekruterzy oceniają doświadczenie potencjalnego pracownika, a w dalszej kolejności zwracają uwagę na jego kwalifikacje, tzn. wykształcenie. Kompetencje miękkie, takie jak: otwartość na wiedzę, odporność na stres czy umiejętność pracy w zespole, również mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury.  

Co zawrzeć w CV?

Aby życiorys był kompletny, umieszczamy w nim takie informacje, jak:

  • Dane osobowe

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– data urodzenia,

– miejsce zamieszkania.

Doświadczenie zawodowe jest najważniejszym elementem CV. Opis stanowisk, jakie dotychczas zajmowaliśmy, stanowi najbardziej wiarygodne potwierdzenie naszych kwalifikacji i umiejętności.

  • Wykształcenie

Zamieśćmy w CV informacje dotyczące szkoły średniej oraz studiów. Nie ma potrzeby podawania danych dotyczących wcześniejszych etapów edukacji.

  • Języki obce

Znajomość języków ma znaczenie niemal w każdej branży, dlatego piszemy o niej w oddzielnej części CV. Ważne, by doprecyzować stopień zaawansowania.

  • Umiejętności

Opisując umiejętności, wspominamy o kompetencjach twardych i miękkich, które są ważne na stanowisku, o jakie się ubiegamy.

  • Kursy i szkolenia

Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami i dyplomami, świadczy o tym, że jesteśmy otwarci na rozwój i chętnie się uczymy.

  • Zainteresowania  

To, co pracownik robi w wolnym czasie, wiele o nim mówi. Pielęgnowanie ogrodu świadczy o cierpliwości i systematyczności, a regularne uprawianie sportu – o silnej woli i ambicji.  

Kompetencje zawodowe a kwalifikacje zawodowe

Kompetencje dzieli się na twarde i miękkie. Do twardych zalicza się przede wszystkim wiedzę branżową, znajomość języków obcych, a także obsługę specjalistycznych programów komputerowych. Posiadanie określonych umiejętności jest warunkiem koniecznym, abyśmy mogli podjąć daną pracę. Kompetencje miękkie to cechy osobowości oraz umiejętności społeczne, takie jak: kreatywność, zdolność działania pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, elastyczność, odporność na stres czy komunikatywność. Często są one równie ważne, jak kompetencje twarde.

Kwalifikacje są niemal tym samym, co wykształcenie i oznaczają wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zdobywa się je w trakcie nauki w liceum, technikum lub szkole zawodowej oraz w trakcie studiów. Świadectwa, dyplomy i certyfikaty stanowią potwierdzenie zdobycia kwalifikacji. Kompetencje twarde i kwalifikacje to podobne pojęcia. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że kompetencje nie muszą być potwierdzone dokumentami i uprawnieniami. Przykładowo, sprzedawca może posiadać szeroką wiedzę na temat asortymentu, nie mając certyfikatu.    

   

Oceń artykuł


Narzędzia