Porady Rozmowa kwalifikacyjna Jak przebiega sesja Assessment Center?
10.11.2017

Jak przebiega sesja Assessment Center?

10.11.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Sesja Assessment Center służy weryfikacji kompetencji kandydatów do pracy. Osoby uczestniczące w AC rozwiązują różne zadania, dzięki czemu można sprawdzić ich umiejętności oraz stopień dopasowania do stanowiska i kultury organizacyjnej. Potencjalnych pracowników obserwuje zespół ekspertów.

Przebieg Assessment Center

Przed przeprowadzeniem sesji ustala się profil kompetencyjny, tzn. określa się charakterystykę osoby pracującej na określonym stanowisku. Kolejny krok to opracowanie zadań sprawdzających konkretne kompetencje i umiejętności. Dokonując oceny, asesorzy kierują się wcześniej określonymi kryteriami. Istnieją różne modele oceny, np. na dwóch kandydatów może przypadać jeden oceniający.   

Sesja Assessment Center – przykłady zadań

Rodzaj poleceń, które wykonujemy, może różnić się w zależności od potrzeb pracodawcy. Różnice pojawiają się także wtedy, gdy ubiegamy się o identyczne stanowisko w dwóch różnych firmach. Przykładowe typy zadań:

  • Zadania symulacyjne, które pozwalają ocenić kompetencje, takie jak: umiejętność samodzielnej organizacji pracy, wydajność czy odporność na stres. Wykonując je, kandydat musi wyobrazić sobie faktyczne środowisko pracy. Dzięki temu można przekonać się, jak poradzi sobie w konkretnych warunkach. Metodą wykorzystywaną w odniesieniu do takich poleceń jest np. in-basket. Kandydat otrzymuje plik dokumentów i musi w określonym czasie je uporządkować, a następnie zająć się sprawami w kolejności: od najważniejszych do mniej istotnych. Przed przystąpieniem do zadania warto dokładnie przejrzeć otrzymane materiały. Kolejny krok to wytypowanie najistotniejszych zadań. Wykonanie mniej ważnych możemy powierzyć podwładnym. Aby poradzić sobie z symulacją, warto na co dzień doskonalić umiejętność zarządzania sobą w czasie, np. przygotowując i realizując harmonogramy dnia.
  • Dyskusja grupowa, podczas której asesorzy oceniają m.in. umiejętności komunikacyjne, potrzebę dominacji, zdolności perswazyjne, zachowania w sytuacji konfliktowej oraz zdolność podejmowania decyzji i przewodzenia. Przed przystąpieniem do takiego zadania, warto przygotować się do dyskusji. Duże znaczenie ma również ćwiczenie wystąpień publicznych. Ważne, by umieć także słuchać osób, z którymi dyskutujemy i odnosić się do ich argumentów. Inna kompetencja, nad którą należy pracować, to panowanie nad emocjami.
  • Studium przypadku to metoda, która pozwala zweryfikować m.in. wiedzę kandydata z danego zakresu, umiejętność analizowania faktów i podejmowania decyzji, kreatywność, a także organizację pracy. Case study polega na ocenie i rozwiązaniu sytuacji problemowej. Aby podołać zadaniu, warto np. systematycznie aktualizować wiedzę fachową, koncentrować się na treści zadań, dokładnie ją analizować, a także uzasadniać swoje stanowisko posiadaną wiedzą.     

Inne rodzaje zadań, które mogą pojawić się w trakcie Assessment Center, to np.: prezentacja, odgrywanie ról (symulacja) czy poszukiwanie faktów. Poddając się ocenie, możemy dowiedzieć się, nad jakimi umiejętnościami powinniśmy pracować.  

Oceń artykuł