Porady Rozmowa kwalifikacyjna 5 mitów na temat Assessment Centre
13.09.2018  | 4 min czytania

5 mitów na temat Assessment Centre

13.09.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Analiza dokumentów rekrutacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna i Assessment Centre – to przykładowe metody oceny kandydatów stosowane przez rekruterów. Im więcej wiesz o przebiegu rekrutacji, tym lepiej możesz się do niej przygotować.

Assessment Centre – case study, symulacje, dyskusje

Uczestnicząc w Assessment Centre, mierzysz się z różnymi zadaniami. Możesz np. zostać poproszony o zhierarchizowanie i wykonanie konkretnych obowiązków, które realizowałbyś jako pracownik. Oprócz symulacji, w trakcie AC pojawiają się także dyskusje, studia przypadków (case studies) oraz prezentacje. Każde z tych zadań pozwala ocenić, jak radzisz sobie z konkretnymi problemami.

Jak przebiega sesja Assessment Center?

Assessment Centre to skuteczna i przydatna metoda rekrutacji. Nie jest jednak bardzo często stosowana i być może dlatego krąży na jej temat wiele nieprawdziwych informacji. Przedstawiamy najczęstsze mity:

  • Assessment Centre występuje tylko w formie grupowej

Sesje AC organizuje się zwykle dla grupy kandydatów ubiegających się o jedno lub kilka stanowisk. Zdarza się również, że ocenie poddawana jest tylko jedna osoba, która mierzy się z różnymi zadaniami. O wynikach Assessment Centre decydują sędziowie oceniający kandydatów na podstawie ujednoliconych kryteriów.  

  • Tylko jedna osoba przechodzi do kolejnego etapu rekrutacji

Celem AC nie jest wyłonienie jednej osoby, która zostanie przyjęta do pracy. Assessment Centre często występuje na początku procesu rekrutacji, a kandydaci są poddawani również innym próbom. Jeśli wszyscy członkowie grupy zostaną ocenieni pozytywnie przez sędziów, każdy z nich ma szansę znaleźć się w kolejnym etapie.   

  • Nie można przygotować się do AC

Choć trudno przewidzieć, w jaki sposób sędziowie będą oceniać kompetencje kandydatów i jakie zadania zostaną zaproponowane, można przygotować się do uczestnictwa w sesji Assessment Centre. Warto np. ćwiczyć autoprezentację, poznać zasady konstruktywnej dyskusji, a także rozwijać umiejętność pracy w zespole.

  • Podczas AC nie weryfikuje się kompetencji miękkich kandydata

Jedną z istotnych zalet Assessment Centre jest możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności kandydata oraz predyspozycji do wykonywania konkretnego zawodu. Dyskusja pozwala zweryfikować np., czy dana osoba jest komunikatywna, potrafi panować nad emocjami, uważnie słuchać itd.  

  • Trzeba zdobyć pozycję lidera, aby zrobić dobre wrażenie

Nie warto na siłę, wbrew sobie przyjmować pozycji przywódcy. Aby osiągnąć cel, potrzeba różnorodności i współpracy. Ważne, by w zespole znajdowały się osoby, które uzupełniają się pod względem kompetencji zawodowych i cech charakteru sprzyjających realizacji konkretnych zadań.

Co zrobić, aby dostać pracę?

Twoje szanse w rekrutacji zależą przede wszystkim od tego, czy spełniasz oczekiwania potencjalnego pracodawcy. Jeśli posiadasz doświadczenie i niezbędne kwalifikacje, a także panujesz nad stresem i potrafisz świadomie budować swój wizerunek, masz duże szanse pomyślnie przejść przez wszystkie etapy.

Zarobki: wypełnij ankietę i sprawdź, czy dobrze zarabiasz na swoim stanowisku
Porównaj zarobki

Oceń artykuł