Porady Rozmowa kwalifikacyjna 4 rzeczy, o które rekruter nie może Cię zapytać
12.04.2019  | 4 min czytania

4 rzeczy, o które rekruter nie może Cię zapytać

12.04.2019  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Uczestniczyłeś w rozmowie kwalifikacyjnej. Opisałeś swoje cele zawodowe, rozwinąłeś temat największych osiągnięć, opowiedziałeś o tym, jak zdobywałeś kwalifikacje. W kolejnym pytaniu rekruter odniósł się do Twojego światopoglądu, stawiając Cię w niezręcznej sytuacji… Warto wyciągnąć wnioski z takich doświadczeń i dowiedzieć się więcej o tematach „zakazanych” w relacji: pracodawca – pracownik.

PESEL, data urodzenia, czyli dostępne dane

Informacje, których może zażądać od Ciebie pracodawca, zostały wskazane w art. 22 kodeksu pracy. Z ustawy wynika, że możesz zostać poproszony o ujawnienie danych, takich jak np.:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny),
 • wykształcenie,
 • historia zatrudnienia,
 • dane osobowe umożliwiające korzystanie z przywilejów pracowniczych (np. imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci),
 • numer PESEL,
 • numer rachunku bankowego (jeśli nie złożyłeś wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych).

Prywatne wątki? Lepiej mówić o pracy

Czy warto mówić o życiu prywatnym w sytuacjach oficjalnych? Możesz z własnej inicjatywy wspomnieć np. o tym, że masz dzieci. Zanim jednak zdecydujesz się podzielić takimi informacjami, zastanów się, czy mają one znaczenie dla potencjalnego pracodawcy. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej szef chce dowiedzieć się, czy posiadasz kwalifikacje i doświadczenie niezbędne w pracy na wakującym stanowisku. Spotkanie trwa na tyle krótko, że warto skoncentrować się na kwestiach zawodowych.

https://cv.pracuj.pl/poradniki/mezatka-czy-niezamezna-czyli-jakich-prywatnych-danych-nie-wpisywac-do-cv/

Dane wrażliwe, czyli jakimi informacjami nie musisz się dzielić

W poradniku Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” czytamy, że „pracodawca nie może żądać od kandydata danych wykraczających poza zakres, który został wskazany w przepisach prawa, danych nadmiarowych, w szczególności takich, które nie mają związku z celem, jakim jest zatrudnienie pracownika”. Dane wrażliwe odnoszą się do obszarów, takich jak:

1. Życie prywatne

 • Czy ma Pani/Pan męża/żonę?
 • Czy planuje Pani zajść w ciążę w najbliższym czasie?

Pracodawca może zapytać o to, jaki był powód przerwy w karierze. Nie musisz jednak wdawać się w szczegółowe opisywanie swojej sytuacji rodzinnej. Nie musisz też odpowiadać na pytania dotyczące planów macierzyńskich. Rozmowa powinna dotyczyć spraw zawodowych.

2. Poglądy / wyznanie

 • Którą opcję polityczną Pani/Pan popiera?
 • Czy zachowuje Pani post w piątki? / Czy jada Pani wieprzowinę?

Pracodawca, który jest wyznawcą konkretnej religii lub zwolennikiem określonej partii politycznej, nie może narzucać pracownikom swoich poglądów. Nie może również dyskryminować ich ze względu na światopogląd.

3. Orientacja seksualna

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną również jest niedopuszczalna. Tak wynika z art. 183a  kodeksu pracy. Pod uwagę należy brać kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie i kompetencje zawodowe kandydata.

4. Karalność

 • Czy kiedykolwiek popełniła Pani / popełnił Pan przestępstwo?
 • Czy może Pani / Pan okazać zaświadczenie o niekaralności?

Pracodawca ma prawo zażądać zaświadczenia o niekaralności, o ile taki warunek pojawia się w ustawach/rozporządzeniach dotyczących określonych zawodów. Tak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Wymóg niekaralności występuje m.in. w przypadku nauczycieli (art. 10 Karty Nauczyciela), funkcjonariuszy straży granicznej (art. 31 ustawy o Straży Granicznej) lub detektywów (art. 29 ustawy o usługach detektywistycznych). Jeśli w przypadku profesji, którą zamierzasz wykonywać, nie występują dodatkowe obostrzenia, nie musisz odpowiadać na tego typu pytania.

Pytania, jakie słyszysz w trakcie rozmowy, to dodatkowe źródło wiedzy na temat pracodawcy. Warto wziąć je pod uwagę, podejmując decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

Oceń artykuł