5 cech „miękkich” ważnych dla pracodawcy. Sprawdź, czy je posiadasz!

Kategoria
Rekrutacja i negocjacje

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 4.67/5 (6)
Ocena treści 4.67/5 (6)

Co jest kluczem do sukcesu podczas rekrutacji? Liczy się doświadczenie zawodowe i kwalifikacje, ale duże znaczenia mają także cechy osobowości i kompetencje miękkie kandydatów. Przedstawiamy umiejętności, które są szczególnie cenione przez pracodawców.

Kompetencje a umiejętności

W przeciwieństwie do kompetencji twardych, miękkie są bardziej związane z osobowością człowieka. Kompetencje twarde odnoszą się do specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do pracy w konkretnej dziedzinie. Ich potwierdzeniem są dyplomy i certyfikaty, a także dotychczasowe dokonania zawodowe. Przykładowo, architekt może zaprezentować ambitny, zwieńczony sukcesem projekt, a specjalista ds. IT wykazać się znajomością konkretnych języków programowania.

Kompetencje miękkie są znacznie trudniej mierzalne. Dotyczą one np.: umiejętności zarządzania sobą w czasie, planowania zadań i samodzielnego motywowania się. Dodatkowo, są związane z komunikacją, kształtowaniem relacji z innymi ludźmi, pracą w grupie czy autoprezentacją. Mocne cechy charakteru (zarówno pozytywne, jak i negatywne) mają znaczący wpływ na funkcjonowanie w pracy oraz kształtowanie relacji ze współpracownikami.

Oto kilka kompetencji miękkich, na które rekruterzy zwracają uwagę:

  • Kreatywność

Twórcze rozwiązywanie problemów i wymyślanie nowych rozwiązań pozwala uzyskać znaczną przewagę nad konkurencją. Na rynku szczególnie zauważalne są firmy, które działają i tworzą w innowacyjny sposób.

  • Orientacja na cel i zaangażowanie

Przejawia się w sposobie wykonywania obowiązków. Osoby zaangażowane wpływają korzystnie na morale współpracowników i są dla nich wzorem do naśladowania. Pracownicy zorientowani na cel to dla firmy cenny skarb, ponieważ posiadają wysoki poziom motywacji wewnętrznej.

  • Własna inicjatywa

Pracownik wykazujący się inicjatywą może przynieść firmie wiele korzyści. Potrafi w twórczy sposób rozwiązywać problemy, szuka nowych możliwości i stale dba o swój rozwój zawodowy. Pracodawca nagradza takie osoby awansem i nowymi, rozwijającymi zadaniami.

  • Umiejętność pracy pod presją

Dotyczy to zarówno presji czasu, jak i różnorodności obowiązków. Pracownicy, którzy potrafią sobie z nią poradzić, są chętnie wybierani do ambitnych zadań oraz mogą liczyć na wysokie zaufanie szefa. Ta kompetencja wiąże się również z zarządzaniem sobą w czasie, samoorganizacją i umiejętnym planowaniem.

  • Komunikatywność

Kompetencje w zakresie komunikacji są przydatne na wielu polach. Wykorzystuje się je podczas obsługi klienta, pracy w zespole czy rozmów z podwładnymi. Uważne słuchanie, jasne wyrażanie swoich myśli i otwartość na rozmowę są ważne na każdym stanowisku.

To tylko niektóre z kompetencji miękkich cenionych przez pracodawców. Warto je stale rozwijać i doskonalić np. poprzez udział w treningach i szkoleniach. Wiele korzyści daje również obserwacja swojego codziennego zachowania w różnych sytuacjach i monitorowanie nawyków. Wykształcenie w sobie nowych, bardziej efektywnych sposobów działania może być wyzwaniem. Warto je jednak podjąć, by zwiększyć satysfakcję.

 

Oceń artykuł


Narzędzia