Progi podatkowe – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć

Kategoria


Autor:
Sebastian Mioduszewski Ocena treści 5/5 (1)
Kategoria:
Ocena treści 5/5 (1)

Ogólną wiedzę na temat progów podatkowych powinien mieć każdy pracownik. Zasada ogólna jest prosta – im niższy dochód, tym niższy próg, i mniejszy podatek do zapłacenia.

Aktualnie w Polsce obowiązują dwa progi podatkowe: 18% i 32%. Liczone są od dochodu w danym roku, czyli pieniędzy jakie pracownik – podatnik zarobił „na rękę”.

Pierwszy próg podatkowy – 18%

Obejmuje osoby, których dochód w danym roku podatkowym nie przekroczył kwoty 85.528 zł opodatkowane są stawką 18%. Wyliczając podatek w pierwszym progu podatkowym, dodatkowo pomniejsza się go o tzw. kwotę zmniejszającą podatek – 556,02 zł.

Progi podatkowe PRZYKŁAD 1.

Jan w 2015 roku zarobił na rękę 50 000 złotych. Kwota ta mieści się w pierwszym progu podatkowy. Należy pomnożyć ją przez 18%, a następnie od wyniku odjąć kwotę zmniejszającą podatek. Wynosi ona 556,02 zł.

Jan za 2015 rok będzie musiał zapłacić Urzędowi Skarbu podatek w wysokości 8443,98 zł.

Drugi próg podatkowy – 32%

Zarobki wyższe niż 85.528 oznaczają przekroczenie pierwszego progu podatkowego i automatyczne wejście w drugi próg podatkowy. Stawce 32% podlega jedynie kwota powyżej 85 528 zł. Oznacza to, że dochód poniżej tej kwoty opodatkowany jest stawką 18%, natomiast wszystko powyżej – stawką 32%. W drugim progu podatkowym nie mamy do czynienia z kwotą zmniejszającą podatek.

Progi podatkowe PRZYKŁAD 2.

Andrzej w 2015 roku zarobił na rękę 100 000 zł. Kwota ta, nie mieści się w pierwszym progu podatkowym. Oznacza to, że kwotę 85 528 należy pomnożyć przez 18%, a 14 472 zł przez 32%.

Oznacza to, że: 15 395,04 zł + 4 631,04 zł = 20 026,08 zł.

Andrzej za rok 2015 będzie musiał zapłacić Urzędowi Skarbowemu podatek w wysokości 20 026,08 zł.

Kto nie musi płacić podatku?

Progi podatkowe nie obejmują osób, które w roku ubiegłym zarobiły mniej niż 3 091 zł na rękę.

Oceń artykuł


Narzędzia