Podatek VAT – wszystko co warto o nim wiedzieć

Kategoria


Autor:
Sebastian Mioduszewski
Kategoria:

Podatek VAT, czyli inaczej podatek od towarów i usług wywodzi się z Francji. W Polsce obowiązuje od 1993 roku. Obejmuje każdego – zarówno sprzedawcę usług, jak i konsumenta. Jego wartość doliczana jest bowiem do każdej transakcji.

Podstawowe informacje

Podatek VAT zaliczany jest do podatków pośrednich. Oznacza to, że nie jest płacony bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, ale podczas nabycia towaru czy usługi. Podatek VAT to również jedno z głównych dochodów państwa.

Kiedy jest naliczany?

Podstawą do opodatkowania, czyli naliczenia podatku VAT jest sprzedaż, a właściwie wygenerowany przez nią obrót. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania towaru lub wykonania usługi. W chwili, gdy wykonywane czynności są potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje w chwili jej wystawienia.

Obowiązujące stawki

Podatek VAT, a właściwie wysokość jego stawki, nie jest ustalany przez przedsiębiorcę. W całości zależy od klasyfikacji sprzedawanego przez niego towaru lub usługi. Aktualnie w Polsce obowiązuje cztery stawki podatku VAT:

  • 23% – stawka podstawowa,
  • 8% – stawka obniżona, np. roboty budowlano-montażowe, remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, niektóre usługi gastronomiczne,
  • 5% – stawka obniżona, np. produkty rolne, inwentarz żywy,
  • 0% – stawka dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów.

W określonych sytuacjach możliwe jest zwolnienie z podatku VAT.

Oceń artykuł


Narzędzia