19.07.2018 | 4 min czytania

Zmiana czasu a grafik pracownika

Zmiana czasu pracy nie jest możliwa bez zgody pracownika. Harmonogram nie podlega zmianom w trakcie okresu rozliczeniowego. Wyjątkiem są sytuacje uzasadnione i przedstawione w regulaminie zakładu pracy. W przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy pracownikowi przysługuje dodatek za nadgodzinową pracę. Zmianowy system pracy Czas pracy w danej firmie regulowany jest przepisami zakładowymi. Mogą być […]

19.07.2018 | 4 min czytania

Rozłąkowe na delegacji – sprawdź, co powinieneś wiedzieć

Rozłąkowe to świadczenie pieniężne przeznaczone dla pracowników przebywających na delegacji. Dodatek otrzymują również osoby, które tymczasowo zmieniły stałe miejsce zamieszkania z powodu przeniesienia do pracy w innym mieście. Wysokość rozłąkowego oblicza się na podstawie diety pracowniczej przysługującej podczas podróży służbowej i wynosi 95% podstawy diety. Co to jest rozłąkowe? Gdy pracodawca oddelegowuje zatrudnioną osobę do […]

19.07.2018 | 4 min czytania

Ile i kiedy szef może Ci potrącić z wynagrodzenia?

Pracodawca może potrącić pewną kwotę z wynagrodzenia pracownika, m.in. w przypadku uszkodzenia sprzętu firmowego. Gdy zatrudniona osoba nie usprawiedliwi nieobecności lub przebywa w pracy w stanie nietrzeźwym – możliwe jest nałożenie kary pieniężnej. Niespłacone raty lub kredyty skutkują przejęciem części wypłaty przez komornika. Uszkodzenie służbowego sprzętu Uszkodzenie np. laptopa lub telefonu może wiązać się z […]