26.06.2018 | 4 min czytania

Choroba zawodowa a odszkodowanie

Choroby zawodowe wywoływane są przez szkodliwe czynniki i pracę w warunkach zagrażających zdrowiu. Gdy komisja lekarska ZUS stwierdzi wystąpienie choroby, ubezpieczony pracownik otrzymuje świadczenia i renty z tytułu niezdolności do pracy. Może również starać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Czym jest choroba zawodowa? Choroba zawodowa może spotkać pracownika, który z powodu warunków i charakteru […]

26.06.2018 | 4 min czytania

Wypadek przy pracy a odszkodowanie

Wypadek przy pracy – skutkujący trwałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu pracownika – upoważnia do otrzymania odszkodowania. Jednorazową rekompensatę można dostać po wydaniu przez ZUS odpowiedniej decyzji. Świadczenie wypłaca ZUS. Jeśli wypadek został spowodowany złymi warunkami pracy lub poszkodowanemu brakuje środków na leczenie, to odszkodowanie powinien wypłacić również pracodawca. Co kwalifikuje się jako wypadek przy […]

26.06.2018 | 4 min czytania

Praca tymczasowa a ciąża

Pracownikowi tymczasowemu przysługują takie same prawa jak pozostałym osobom zatrudnionym przez pracodawcę. Kobietom ciężarnym, które przepracowały łącznie 2 miesiące, należy przedłużyć okres trwania umowy do dnia porodu. Dzięki temu pracownice podlegają ubezpieczeniu i mogą otrzymać zasiłek macierzyński z ZUS. Praca tymczasowa Zatrudnienie tymczasowe możliwe jest dzięki działalności agencji pracy tymczasowej. Pracownik wykonuje obowiązki zlecone przez […]