Porady Kariera i rozwój Zaświadczenie o niekaralności – gdzie i kiedy możesz je uzyskać?
26.08.2021  | 4 min czytania

Zaświadczenie o niekaralności – gdzie i kiedy możesz je uzyskać?

26.08.2021  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Od kandydatów na niektóre stanowiska wymaga się przedstawienia tzw. zaświadczenia o niekaralności. Wymóg taki jest określony ustawowo – w przypadku m.in. zawodów zaufania publicznego czy związanych z bardzo dużą odpowiedzialnością. Jeśli bierzesz udział w rekrutacji, w której konieczne jest zaświadczenie o niekaralności, nie martw się – możesz je zdobyć w prosty i dość szybki sposób! Sprawdź, kto i jak poświadczy Twoją niekaralność.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Zaświadczenie o niekaralności do pracy – kiedy musisz je przedstawić?
• Kto wystawia i jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?
• Zaświadczenie o niekaralności – gdzie i jak szybko je dostaniesz?
• Zatarcie skazania a zaświadczenia o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności do pracy – kiedy musisz je przedstawić?

Zaświadczenia o niekaralności nie może od Ciebie zażądać dowolny pracodawca. Istnieje bowiem ustawowo określona lista stanowisk, na których zatrudnia się wyłącznie osoby niekarane, korzystające z pełni praw publicznych etc. Wymogi te dotyczą np. takich stanowisk jak: nauczyciel, wychowawca w żłobku, przedszkolu, na koloniach czy obozach, trener sportowy, doradca kredytowy czy ubezpieczeniowy, księgowy, a także urzędnik służby cywilnej. Należy też przedstawić oświadczenie o niekaralności do pracy w funkcji licencjonowanego ochroniarza, przedstawiciela służb mundurowych, komornika, prokuratora, sędzi czy detektywa.

| 10 zawodów, w których stres to codzienność

Pamiętaj jednak, że pracodawca może wymagać od Ciebie takiego zaświadczenia tylko na etapie rekrutacji. Jeśli już zostaniesz zatrudniony, nie ma prawa oczekiwać dostarczenia takich informacji. Warto też wiedzieć, że pracodawca nie ma prawa sam złożyć wniosku o poświadczenie Twojej niekaralności. Dokument taki otrzymasz wyłącznie na własną prośbę.

Kto wystawia i jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Kto wydaje zaświadczenie o niekaralności? Zajmuje się tym Krajowy Rejestr Karny (KRK), podległy pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Aby uzyskać ten dokument, możesz złożyć wniosek na jeden z trzech sposobów:

  • przez Internet – za pośrednictwem strony e-KRK (aby to zrobić, musisz dysponować profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym);
  • osobiście – w dowolnym punkcie informacyjnym KRK;
  • listownie – poprzez wysłanie wypełnionego wniosku na adres jednego z punktów informacyjnych KRK.

| Rozpoczynasz nową pracę – dokumenty do przedstawienia

Oprócz wniosku o zaświadczenie o niekaralności musisz też uiścić niewielką opłatę za wystawienie tego dokumentu. Wynosi ona 20 zł w przypadku składania wniosku przez Internet, a 30 zł, gdy załatwiasz tę sprawę listownie lub osobiście. Z opłaty tej zwolnione są osoby, które ubiegają się o pracę w formie wolontariatu jako wychowawca czy kierownik obozu dla dzieci i młodzieży.

Zaświadczenie o niekaralności – gdzie i jak szybko je dostaniesz?

Jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności, jeżeli wniosek składałeś przez Internet? Gotowy dokument znajdziesz po maksymalnie 7 dniach w swoim profilu wnioskodawcy w portalu e-KRK. Zostanie ono wysłane w formacie XML, bez możliwości wydrukowania go – możesz je przekazać do pracodawcy jedynie w postaci elektronicznej. Jeśli wniosek wysyłałeś listownie, wówczas również musisz trochę poczekać na zaświadczenie – instytucja wyśle Ci je w przeciągu maksymalnie 7 dni.

| 4 rzeczy, o które rekruter nie może Cię zapytać

Zdecydowanie najszybciej trwa procedura wówczas, gdy zdecydujesz się osobiście złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności. Jak uzyskać ten dokument w takiej sytuacji? Poza nielicznymi, wyjątkowymi wypadkami dostaniesz go niezwłocznie po złożeniu wniosku (wraz z dowodem uiszczenia opłaty). Pracownicy punktów informacyjnych KRK od ręki sprawdzą wtedy dane na Twój temat w rejestrze i wystawią Ci gotowe zaświadczenie.

Zatarcie skazania a zaświadczenia o niekaralności

Nawet jeśli kiedyś powinęła Ci się noga i zostałeś skazany, nie oznacza to, że już nigdy nie będziesz mógł ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności. W polskim prawie funkcjonuje bowiem pojęcie zatarcia skazania (zatarcia wyroku). Oznacza to, że jeśli nawet zostałeś skazany na karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności, to po pewnym czasie wyrok ten może zostać zupełnie „wymazany” z rejestru karnego, Ty zaś uchodzisz ponownie za osobę niekaraną.

| 7 sposobów, jak pracować nad swoimi słabszymi stronami

Czas, w jakim dochodzi do zatarcia skazania, zależy od różnych czynników, m.in. od charakteru popełnionego przez Ciebie wykroczenia czy przestępstwa. Zazwyczaj następuje ono automatycznie – nie musisz o nie wnioskować. Jeśli więc masz na koncie jakiś wyrok i chcesz sprawdzić, czy uległ on zatarciu, możesz także wystąpić do KRK z wnioskiem o wydanie takiej informacji. Gdy dowiesz się, że funkcjonujesz już „z czystą kartą”, być może zyskasz odwagę, by na nowo ułożyć swoją ścieżkę kariery – i kandydować także na odpowiedzialne stanowiska, na których wymaga się zaświadczenia o niekaralności!

Oceń artykuł