Porady Kariera i rozwój Umowa szkoleniowa z pracownikiem – ABC
28.02.2019  | 5 min czytania

Umowa szkoleniowa z pracownikiem – ABC

28.02.2019  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracodawca, który oferuje dofinansowania szkoleń lub studiów, może zobowiązać Cię do pozostania w firmie przez określony czas – nie dłuższy niż trzy lata po zakończeniu nauki. Złamanie warunków umowy szkoleniowej może skutkować koniecznością zwrotu całości lub części kwoty czesnego. Nie poniesiesz konsekwencji finansowych, jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z winy szefa.    

Nauka na koszt pracodawcy – ważny motywator

Dofinansowanie szkoleń to dla wielu pracowników istotny argument przemawiający za zmianą pracy. Tak wynika z badania Pracuj.pl „Benefity – czyli co motywuje pracowników?”. 32% ankietowanych zadeklarowało, że ten czynnik zdecydowanie wpłynąłby na ich decyzję o wyborze innej oferty zatrudnienia. Dla 38% badanych byłby to raczej istotny argument. Popularność dofinansowań do nauki dowodzi, że uczestnikom badania zależy na rozwoju zawodowym. Trudno się temu dziwić - rzetelne przygotowanie zawodowe zwiększa szanse pracownika na rynku pracy i sprzyja uzyskiwaniu atrakcyjnych zarobków.

Jak mówić o wynagrodzeniu podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Kiedy pracodawca finansuje szkolenie…

Pracodawcy cenią wykwalifikowanych fachowców i oferują możliwości rozwoju, takie jak np. dofinansowania do nauki. W zamian oczekują, że przeszkolony pracownik pozostanie w firmie przez określony czas po ukończeniu studiów, szkoleń, kursów itd. Zdarza się, że uzależniają decyzję o przyznaniu dofinansowania od tego, czy zatrudniony podpisze umowę szkoleniową. Możliwość zawarcia takiego porozumienia wynika z art. 103 kodeksu pracy: „Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie”.  

Jak czytamy w ustawie, w dokumencie nie powinny znajdować się zapisy, które byłyby dla pracownika mniej korzystne niż zasady zawarte w rozdziale III kodeksu pracy.

Podpisanie lojalki – kiedy i na jakich warunkach?

Umowa lojalnościowa - jak zerwać?

Złamanie postanowień umowy może nieść ze sobą konsekwencje dla pracownika. Zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli:

  • bez ważnych przyczyn nie podejmiesz nauki lub ją przerwiesz;
  • z Twojej winy pracodawca rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia;
  • złożysz wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że zakończenie współpracy nastąpi z winy pracodawcy;
  • rozwiążesz umowę o pracę bez wypowiedzenia, mimo braku ważnych przyczyn, wskazanych w art. 55 i 94 kodeksu pracy.

Pracodawca ma prawo żądać od Ciebie zwrotu kosztów w wysokości proporcjonalnej do wydatków poniesionych w okresie Twojej nauki lub później, w czasie wskazanym w umowie szkoleniowej.

Jak wynika z art. 103 kodeksu pracy, nie musisz zwracać kosztów poniesionych przez zatrudniającego, jeśli:

  • wypowiedziałeś umowę o pracę, ponieważ pracodawca stosował mobbing;
  • rozwiązałeś umowę z przyczyn wskazanych w art. 55 i 94 kodeksu pracy (np. szkodliwy wpływ pracy na Twoje zdrowie, stwierdzony przez lekarza, nieterminowa wypłata wynagrodzenia, niesprawiedliwe kryteria oceny pracy).  

Zarobki: wypełnij ankietę i sprawdź, czy dobrze zarabiasz na swoim stanowisku
Porównaj zarobki
 

Oceń artykuł